Moving Cities
Dodaj swoje miasto

Dodaj swoje miasto

1. Dodaj swoje miasto do mapy:

Czy twoje miasto prezentuje postępowe podejście do polityki migracyjnej? Czy opracowało nowe pomysły, aby zapewnić migrantom i migrantkom bezpieczny przyjazd i wsparcie? A może aktywnie lobbuje na rzecz przyjęcia dodatkowych uchodźców i uchodźczyń? Daj nam znać i wyślij maila na adres: info@moving-cities.eu, abyśmy mogli dodać twoje miasto do naszej mapy!

Potrzebujemy następujących informacji:

 • Co dokładnie robi twoje miasto, aby poprawić sytuację uchodźców?

 • W jakich obszarach twoje miasto jest szczególnie aktywne (polityczna partycypacja migrantów i uchodźców, gwarancja pozwolenia na pobyt, inkluzja, dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkań itp.)

 • Czy twoje miasto ogłosiło się Bezpieczną Przystanią, Solidarnym Miastem, Miastem Schronienia itp.?

 • Czy Twoje miasto angażuje się w politykę migracyjną opartą na prawach człowieka i solidarności na szczeblu krajowym i europejskim?

Czy uważasz, że twoje miasto powinno robić więcej? Spraw, by twoje miasto stało się Solidarnym Miastem!

Krok 1: Nawiązywanie kontaktów i szukanie sojuszników

Nawiąż kontakty z innymi podmiotami w twoim mieście, takimi jak zgromadzenia kościelne, spółdzielnie mieszkaniowe i inne inicjatywy. Stwórzcie koalicję i stawiajcie wspólne żądania wobec miasta.

Krok 2: Przedstaw swoje żądania radzie miasta

By samorząd wielopłaszczyznowo wspierał poprawę warunków życia uchodźców lub ogłosił się Solidarnym Miastem, twoje żądania muszą znaleźć się w porządku obrad twojej rady miasta/gminy, aby można było je przegłosować. Złóż wniosek z postulatami do rady miasta!

Krok 3: Zapewnij niezbędną większość!

Jedynie wnioski lub projekty uchwał, które otrzymają zwykłą większość głosów w głosowaniu po obradach, zostaną przyjęte i uznane za prawnie wiążące. Aby tak się stało, musisz wywrzeć polityczną presję na członków rady, aby głosowali za wnioskiem. Nie ma żadnych ograniczeń co do twojej kreatywności. Najważniejsze jest to, aby wywołać jak największy rozgłos i przyciągnąć uwagę!

Przykładowe propozycje działań:

 • Zbieraj podpisy od obywateli w twojej społeczności, aby pokazać radnym, że ich wyborcy popierają wniosek i oczekują, że zagłosują zgodnie z nim.

 • Porozmawiaj z dziennikarzami, aby nakłonić ich do opisania wniosku i twoich postulatów w lokalnej prasie.

 • Napisz list otwarty do burmistrza, w którym jasno przedstawisz swoje żądania. Możesz też skorzystać z konsultacji obywatelskich, które większość burmistrzów oferuje regularnie.

 • Porozmawiaj z niezdecydowanymi radnymi, aby przekonać ich do głosowania za wnioskiem. Wyślij listy do radnych i grup politycznych.

 • Organizuj demonstracje i wiece. Im więcej osób wyjdzie na ulice i pokaże, że chce żyć w gminie, która jest Bezpieczną Przystanią, tym lepiej! Dlatego warto organizować demonstracje i wiece przed ratuszem i egzekwować od władz miasta wzięcie odpowiedzialności.

 • Zorganizuj akcję. Wywieś transparenty ze swoimi postulatami, zorganizuj flash mobą, spotkanie obywateli, czuwanie itp. Wykłady lub dyskusje panelowe (np. z udziałem osób z doświadczeniem uchodźczym lub aktywistycznym) pomogą zobrazować twoje postulaty szerszej publiczności.

 • Zorganizuj współpracę z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak kościoły, związki zawodowe, organizacje, inicjatywy i stowarzyszenia działające w obszarze pomocy uchodźcom.