Αλλάζοντας την μεταναστευτική πολιτική

Περισσότερες από 700 Ευρωπαϊκές πόλεις υποστηρίζουν ενεργά μια μεταναστευτική πολιτική βασισμένη στην αλληλεγγύη. Ανακαλύψτε πώς προσπαθούν να βελτιώσουν τις οπισθοδρομικές πολιτικές των κρατών μελών της Ευρώπης, και πώς -με την βοήθεια των κοινωνιών των πολιτών- εργάζονται για να αναβαθμίσουν τις τοπικές μεταναστευτικές πολιτικές τους.