Inna polityka migracyjna jest możliwa

Ponad 700 miast europejskich aktywnie wspiera solidarną politykę migracyjną. Zobacz, w jaki sposób miasta próbują zmienić represyjne zasady państw narodowych i UE oraz jak - z pomocą społeczeństwa obywatelskiego - pracują nad poprawą swojej lokalnej polityki migracyjnej.