Moving Cities

Moving Cities:Inna polityka migracyjna jest możliwa!

Zobacz miasta

Ponad 700 miast europejskich aktywnie wspiera solidarną politykę migracyjną. Zobacz, w jaki sposób miasta próbują zmienić represyjne zasady państw narodowych i UE oraz jak - z pomocą społeczeństwa obywatelskiego - pracują nad poprawą swojej lokalnej polityki migracyjnej.

28 Wybrane miasta: studia przypadków

781 Miasta aktywnie wspierające politykę migracyjną opartą na solidarności

14 Europejskie sieci

50Inspirujące strategie