O Moving Cities

Stopka

United4Rescue - Gemeinsam Retten e.V.
Herrenhäuser Straße 12
30419 Hannover
Niemcy

partner@united4rescue.org

Development: Gustav Pursche
Concept & Design: Zoff Kollektiv
Concept & UX: Tanja Yeh

Rzecznicy: Dr. Thies Gundlach (przewodnicząca), Liza Pflaum (zastępca przewodnicząca) Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Hannover Registration Number: VR 203237

Nie jesteśmy zainteresowani ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (Niemiecka Ustawa o Mediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z § 8-10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji ani do badania okoliczności, które wskazują na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, usuniemy niezwłocznie dane treści.

Odpowiedzialność za linki (odsyłacze)

Nasza platforma zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel (dostawca) lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i materiały tworzone przez administratorów strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez administratora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności, gdy treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu praw autorskich, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.