Moving Cities
O Moving Cities

O Moving Cities

'Moving Cities' to odwzorowanie kartograficzne, które powstało na podstawie kompleksowych badań 28 postępowych, solidarnych miast, usytuowanych w 10 krajach europejskich, oraz ich strategii w przyjmowaniu migrantów i uchodźców. Projekt skupia się na 50 najbardziej inspirujących i owocnych lokalnych strategiach solidarnościowej polityki migracyjnej; zapewnia też krótką charakterystykę każdego z miast oraz przegląd najbardziej postępowych sieci wsparcia.

'Moving Cities' stworzona została od podstaw – wszystko przy pomocy zbierania danych i współpracy. Jeśli Twoje miasto wspiera postępową i otwartą politykę migracyjną, zachęcamy: dodaj swoje miasto do mapy..

Kto stoi za projektem Moving Cities?

Pomysł na projekt narodził się w 2019 r. w ramach europejskiego networkingu obejmującego około 20 inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, które następnie utworzyły konsorcjum From the Sea to the City (Od Morza do Miasta). Projekt realizowany jest przez Seebrücke, przy wsparciu niemieckiej Fundacji im. Róży Luksemburg, Fundacji im. Heinricha Bölla, Tesseræ, i innych. Listę podmiotów wspierających inicjatywę można znaleźć tutaj.

Jaki jest cel Moving Cities?

Miasta i gminy w całej Europie udowadniają, że inna polityka migracyjna nie tylko jest możliwa, ale także, że jest już aktywnie stosowana. Poprzez badania, wyróżnienia i współpracę z najlepszymi lokalnymi inicjatywami miejskimi, „Moving Cities” ma na celu zmianę europejskiej polityki migracyjnej. Krajowe i unijne reformy polityczne mogą od lat tkwić w martwym punkcie, ale ponad 700 gmin – od Polski po Portugalię – na własną rękę wspiera solidarną politykę migracyjną, adziesiątki miast idą za przykładem lokalnych innowacyjnych rozwiązań i wdrażają inicjatyw powitalne.

Co sprawia, że Moving Cities są wyjątkowe?

Mimo tego, że miasta coraz częściej stają się ważnymi podmiotami politycznymi na scenie europejskiej debaty publicznej na temat migracji – tworząc przy tym kilka krajowych i międzynarodowych sieci współpracy i wymiany wiedzy – nie stworzono do tej pory kompleksowej i łatwo dostępnej mapy skupiającej się na strategiach, czynnikach zasadniczych i wnioskach na przyszłość, która byłaby użyteczna nie tylko dla poszczególnych gmin, ale też całego społeczeństwa obywatelskiego.

Do kogo skierowane są Moving Cities?

Strona skierowana jest do zaangażowanych gmin i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które poszukują inspiracji do zmiany lokalnej polityki migracyjnej. Poprzez informowanie o istniejących alternatywnych strategiach powitalnych, przyczyniamy się do międzynarodowego procesu wzajemnego uczenia się europejskich gmin od siebie. Naszym celem jest poprawa zdolności poszczególnych gmin do działania na szczeblu lokalnym, jak również wzmocnienie ich głosu jako podmiotów politycznych w europejskiej debacie dotyczącej migracji.

Dlaczego warto skupiać się właśnie na miastach?

W całej Europie przedstawiciele miast i władze administracyjne opowiadają się przeciwko restrykcyjnej polityce migracyjnej UE i państw członkowskich. Wiele miast ogłosił, że jest Bezpiecznymi Przystaniami dla przemieszczających się osób. Miasta Hiszpanii, Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech stały się szczególnie aktywne politycznie w związku z blokadą cywilnych operacji ratownictwa morskiego. Postępowe strategie migracyjne przeistoczyły wiele miast europejskich w poligon doświadczalny dla nowych podejść polityki integracyjnej, a tym samym demokratyzacji społeczeństwa miejskiego. Politycy, administracja i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w miastach nie tylko dysponują konkretnymi doświadczeniami w zakresie współistnienia wieloletnich mieszkańców i nowych przybyszów, ale także są miejscem eksperymentów społecznych, kreatywnych procesów oddolnych i owocnej współpracy między społeczeństwem obywatelskim a administracją miejską.

Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w tym kontekście?

Zgodnie z celem, jakim jest wzmocnienie pozycji miast jako podmiotów polityki europejskiej i podkreślenie ich pracy, skupiliśmy się na podejściach lokalnych, tj. oficjalnie wspieranych przez poszczególne miasta. Chcemy jednak podkreślić, że zazwyczaj to miejskie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego odgrywają kluczową rolę w procesie forsowania bardziej postępowych i solidarnych polityk migracyjnych. Niezliczone inicjatywy organizowane przez społeczeństwo obywatelskie w całej Europie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zarówno lokalnych, jak i europejskich polityk migracyjnych. Niestety nie mogliśmy uwzględnić ich wszystkich ze względu na szczególny charakter tego projektu.

Co znaczy termin polityka „inkluzji”?

Zdecydowaliśmy się używać terminu „inkluzja” zamiast „integracja”, ponieważ uważamy, że termin „integracja” może implikować pewne problematyczne konotacje. Często „integracja” idzie w parze z ideą asymilacji migrantów i uchodźców jako jednostronnego procesu dostosowywania się do wcześniej istniejących i nienegocjowalnych struktur. Używając terminu „inkluzja”, chcemy podkreślić proces oparty na wzajemności i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Niemniej, używamy terminu „integracja”, gdy występuje on w nazwie lub koncepcji danego podejścia lokalnego.