Σχετικά με το Moving Cities

Σχετικά με το Moving Cities

Ο χάρτης του Moving Cities είναι το πρώτο εγχείρημα χαρτογράφησης που προσφέρει διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές υποδοχής τους προς μετανάστες και πρόσφυγες για 28 προοδευτικές πόλεις αλληλεγγύης σε δέκα χώρες της Ευρώπης. Εξετάζει 50 από τις πλέον εμπνευσμένες και επιτυχημένες τοπικές προσεγγίσεις και παρουσιάζει μια επισκόπηση όλων των ενεργών Ευρωπαϊκών πόλεων και των πιο προοδευτικών δικτύων τα οποία υποστηρίζουν μεταναστευτικές πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το Moving Cities;

Σήμερα, το Moving Cities είναι έργο της ένωσης United4Rescue - Gemeinsam Retten και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Robert Bosch, το Ίδρυμα Rosa Luxemburg και το Ίδρυμα Heinrich Böll. Το έργο υλοποιείται από την ομάδα Moving Cities Team.

Πώς δημιουργήθηκε το Moving Cities;

Η ιδέα για το έργο γεννήθηκε το 2019 σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό συνέδριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δικτύωσης του ευρωπαϊκού δικτύου From the Sea to the City. Το Moving Cities ξεκίνησε στο Βερολίνο από ακτιβιστές του κινήματος της κοινωνίας των πολιτών Seebrücke και την πλατφόρμα αστικής έρευνας Tesserae. Μέχρι το 2022, το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Robert Bosch, το Ίδρυμα Rosa Luxemburg, το Ίδρυμα Heinrich Böll και το Ίδρυμα Safe Passage. Σε αυτή τη φάση το Moving Cities ήταν μέρος της οργάνωσης Mensch Mensch Mensch.

Ποιος είναι ο στόχος του Moving Cities;

Οι πόλεις και οι δήμοι σε όλη την Ευρώπη, δείχνουν μια εναλλακτική μεταναστευτική πολιτική δεν είναι απλά δυνατή, αλλά συμβαίνει ήδη. Ο χάρτης του Moving Cities έχει στόχο να αλλάξει τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης μέσα από έρευνα, επισημάνσεις και μέσα από τη διασύνδεση αυτών των πρωτοπόρων δήμων, των δικτύων τους και των πιο επιτυχημένων τοπικών προγραμμάτων τους. Παρότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο της ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια, περισσότεροι από 600 δήμοισε όλη την Ευρώπη υποστηρίζουν μεταναστευτικές πολιτικές βασισμένες στην αλληλεγγύη. Δωδεκάδες πόλεις κάνουν τα λόγια τους πράξη μέσα από πρωτοποριακές λύσεις σε τοπικό επίπεδο και πολιτικές υποδοχής.

Τι κάνει το Moving Cities μοναδικό;

Παρότι οι πόλεις έχουν γίνει ηχηροί πολιτικοί παράγοντες στον Ευρωπαϊκό διάλογο περί μετανάστευσης και έχουν σχηματίσει περισσότερα εθνικά και διεθνικά δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τους έλειπε ένας εκτεταμένος, προσβάσιμος χάρτης που να εστιάζει σε στρατηγικές, κύριους παράγοντες, και συμπεράσματα για τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών μέχρι σήμερα.

Ποιο είναι το κοινό του Moving Cities;

Η ιστοσελίδα αυτή έχει στόχο να λειτουργήσει σαν εργαλείο για αφοσιωμένους δήμους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναζητούν έμπνευση και στρατηγικές έτσι ώστε να αλλάξουν τις τοπικές μεταναστευτικές πολιτικές τους. Παρέχοντας πληροφορίες για αληθινά παραδείγματα εναλλακτικών πρακτικών υποδοχής, συμβάλλουμε σε μια αμοιβαία διεθνική διαδικασία εκμάθησης ευνοώντας τη δημιουργία συνεργειών σε όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ικανότητα δράσης του κάθε δήμου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να ενισχύσουμε τη φωνή των πόλεων και των δικτύων ως πολιτικοί παράγοντες στον Ευρωπαϊκό διάλογο περί μετανάστευσης.

Γιατί εστιάζετε συγκεκριμένα σε πόλεις;

Σε όλη την Ευρώπη, αντιπρόσωποι και διοικήσεις πόλεων αντιστέκονται στις ιδιαίτερα περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ και ίδιας της ΕΕ. Πολλές πόλεις έχουν αυτοανακηρυχθεί καταφύγια και ασφαλή λιμάνια για ανθρώπους που μετακινούνται. Πόλεις στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία έχουν λάβει ενεργό δράση, ιδιαίτερα σε σχέση με την απαγόρευση των επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα. Οι Ευρωπαϊκές αυτές πόλεις υιοθετούν πολλές διαφορετικές προοδευτικές προσεγγίσεις, και έτσι γίνονται εδάφη πειραματισμού για νέες πολιτικές ένταξης και, συνεπώς, για την εκδημοκράτιση της αστικής κοινωνίας. Πολιτικοί, διοικήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν πρακτική εμπειρία σχετικά με την συνύπαρξη μόνιμων κατοίκων και νεοαφιχθέντων και δημιουργούν το χώρο για κοινωνικά πειράματα, δημιουργικές διαδικασίες από κάτω προς τα πάνω, καθώς και για τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και τις διοικήσεις των πόλεων.

Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών σε αυτό το πλαίσιο;

Πέρα από την ενίσχυση των πόλεων ως πολιτικών φορέων στην Ευρώπη και την ανάδειξη της δράσης τους, εστιάσαμε επίσης στις τοπικές προσεγγίσεις που υποστηρίζονται επίσημα από κάθε πόλη. Θέλουμε να τονίσουμε, όμως, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών είναι εκείνες που ώθησαν τις πόλεις προς μια πιο προοδευτική και βασισμένη στην αλληλεγγύη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν αμέτρητες προοδευτικές και καινοτόμες πολιτικές οργανωμένες από την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη τόσο των τοπικών όσο και των Ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών τις οποίες δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εξαιτίας της συγκεκριμένης εστίασης αυτού του εγχειρήματος.

Γιατί αναφέρεστε σε πολιτικές «ένταξης»;

Αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πολιτικές ένταξης και όχι ενσωμάτωσης, γιατί κατά την άποψη μας, ο όρος «ενσωμάτωση» έχει ορισμένες προβληματικές συνδηλώσεις. Πολύ συχνά, η «ενσωμάτωση» συνοδεύεται από την ιδέα της αφομοίωσης των μεταναστών και των προσφύγων, σαν μια μονόπλευρη διαδικασία προσαρμογής σε προϋπάρχουσες και αδιαπραγμάτευτες δομές. Με τη χρήση του όρου «ένταξη» θέλουμε να μιλήσουμε για μια διαδικασία που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και την δυνατότητα ενεργής πολιτικής συμμετοχής. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούμε τον όρο «ενσωμάτωση» όταν βρίσκεται στο όνομα ή αναφέρεται ρητά στην περιγραφή μιας τοπικής προσέγγισης.