Moving Cities
Συλλογή δεδομένων

Συλλογή δεδομένων

Πώς συλλέξατε τα δεδομένα για αυτό το εγχείρημα;

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από διάφορους ερευνητές μέσα από συνεντεύξεις με σχεδιαστές πολιτικής, μέσω ακαδημαϊκής έρευνας και ανάλυση υπαρχόντων εγγράφων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μεταξύ του καλοκαιριού του 2020 και του καλοκαιριού του 2021. Λόγω των ευμετάβλητων πολιτικών οργανωτικών δομών στις πόλεις, δεν εγγυόμαστε ότι όλα τα δεδομένα θα είναι ενημερωμένα σε βάθος χρόνου. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι οι προσεγγίσεις που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα καλών πρακτικών.

Ποιες πόλεις επιλέξατε;

Οι 781 πόλεις που μπορείτε να βρείτε στο χάρτη με την επιλογή «όλες οι πόλεις» επιλέχθηκαν ανάλογα με το αν είχαν διακηρύξει δημόσια κάποιας μορφής αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες την τελευταία πενταετία, ή αν αποτελούν μέλη κάποιου δικτύου αφιερωμένου στην προώθηση μεταναστευτικών πολιτικών βασισμένων στην αλληλεγγύη. Δεν υποστηρίζουμε ότι η επιλογή μας καλύπτει όλες τις πόλεις, αν και αυτός είναι ο στόχος μας. Αν παρατηρήσετε την έλλειψη κάποιων πόλεων, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του info(at)moving-cities.de .

Με τι κριτήρια επιλέξατε τις συγκεκριμένες πόλεις που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα;

Επιλέξαμε τις 28 αυτές πόλεις με βάση το βαθμό προοδευτικότητάς τους (σε σύγκριση με άλλες πόλεις της ίδιας χώρας) σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κοινωνικά δικαιώματα και ένταξη, υποδοχή, στέγαση και προστασία από απελάσεις, πολιτική συμμετοχή, διαπολιτισμική ένταξη και αντιρατσισμός, συνεργασία με ΟΚΠ, δικτύωση και δράσεις υποστήριξης.

Επιπλέον, στοχεύσαμε στη πρώτη αυτή φάση του έργου μας, να δείξουμε αρκετή ποικιλομορφία με διαφορετικών μεγεθών πόλεις, γεωγραφικές τοποθεσίες και πολιτικά πλαίσια.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η επιλογή των πόλεων, δεν πρέπει να ερμηνευτεί σαν αξιολόγηση ή βαθμολόγηση των «καλύτερων πόλεων» ανάμεσα σε όλες τις καινοτόμες πόλεις, αλλά ως μια υποδειγματική επιλογή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Λόγω περιορισμένων πόρων, δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε δεδομένα για κάθε καλή πρακτική. Κατά συνέπεια, η επιλογή των πόλεων δεν είναι ολοκληρωτική. Υπάρχουν περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη, με περισσότερες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, τις οποίες σκοπεύουμε να εντάξουμε στον χάρτη όταν θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Δυστυχώς, σε κάποιες χώρες ή περιοχές (όπως, για παράδειγμα, η Σκανδιναβία) δεν διαθέτουμε καμία πληροφορία για τα τοπικά κινήματα αλληλεγγύης που υπάρχουν. Αν μπορείτε να μας παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας μας στο info(at)moving-cities.de .

Ένας άλλος λόγος που δεν εκπροσωπούνται στο εγχείρημα μας πόλεις από όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι επειδή κάποιες πόλεις κρατούν μεν μια αλληλέγγυα στάση, αλλά αποφεύγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις περί αυτής, λόγω πολιτικών συνθηκών, ή πιο συγκεκριμένα λόγω πιέσεων και απειλών από δεξιούς πολιτικούς, ομάδες και ιδιώτες.

Ποια δίκτυα επιλέξατε;

Σχετικά με τα δίκτυα και τις εκστρατείες, περιοριστήκαμε στα Ευρωπαϊκά και εθνικά αστικά δίκτυα και εκστρατείες. Τα επιλέξαμε σύμφωνα με το τωρινό επίπεδο προόδου και δραστηριοποίησης τους. Κατά συνέπεια η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική.