Wybór danych

Wybór danych

W jaki sposób zebraliście dane?

Dane zostały zebrane metodą wywiadu z aktywnymi uczestnikami wymienionych działań politycznych, poprzez badania akademickie oraz analizę istniejących dokumentów. Okres zbierania danych trwał od lata 2020 r. do lata 2021 r. Ze względu na stale zmieniające się struktury polityczno-organizacyjne miast nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje są aktualne w momencie czytania; jednak data ostatniej aktualizacji jest podana w profilach miast, a treść raportów miejskich została zaktualizowana w październiku 2023 r. Na stronie będziemy nadal prezentować inspirujące podejścia, mimo że nie są one już realizowane. Takie praktyczne modele mogą rzeczywiście stanowić impuls do realizacji postępowych inicjatyw w innych miastach.

Jakie miasta wybrano do badania?

Ponad 781 miast zostało zakwalifikowanych do projektu na podstawie tego, czy w ciągu ostatnich pięciu lat publicznie zadeklarowały jakąkolwiek formę solidarności z uchodźcami, czy też są aktywną częścią sieci pomocy tj. otwarcie angażują się w solidarną politykę migracyjną; można je znaleźć na mapie, w widoku „wszystkie miasta”. Lista ta bynajmniej nie jest kompletna, chociaż chcielibyśmy, aby taka była. Jeżeli zauważycie miasta, których brakuje – będziemy wdzięczni za kontakt poprzez nasz formularz kontaktowy.

Jak wybrano miasta, które zostały wyróżnione?

Kluczem do wyboru 28 miast europejskich jest postępowość (w porównaniu z innymi miastami w danym kraju) w co najmniej jednej z następujących kategorii:

  • prawa socjalne i inkluzja; procedury przyjęcia; pobyt i ochrona przed deportacją; udział w życiu politycznym; integracja międzykulturowa i przeciwdziałanie rasizmowi; współpraca z inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego; tworzenie sieci powiązań i działalność rzecznicza.

Należy też wspomnieć o tym, że ta selekcja nie jest rankingiem najlepszych miast, a raczej powinna być rozumiana jako lista przykładów z uwzględnieniem ww. kryteriów. Polityka miast, na których skupiono się w projekcie, choć są one postępowe pod pewnymi względami, nie jest zupełnie wolna od dwuznaczności i sprzeczności. W wielu przypadkach miasta mogą być wzorami do naśladowania pod jednym względem, ale wypaść źle pod innym.

Jak dotąd nie wszystkie kraje i regiony europejskie są reprezentowane w naszym mapowaniu. Jednak Moving Cities wciąż się rozwija i stale nawiązujemy nowe kontakty z podmiotami miejskimi i społeczeństwem obywatelskim.

Ważnym powodem, dla którego miasta nie wszystkich krajów europejskich zostały uwzględnione w badaniu, jest fakt, że niektóre miasta w Europie okazują solidarność, ale nie chcą publicznie jej deklarować, ze względu na kontekst polityczny, a dokładniej ze względu na naciski i groźby ze strony prawicowych polityków, grup i osób.

Które sieci wsparcia uwzględniono?

Ograniczyliśmy się do europejskich i krajowych sieci miejskich oraz kampanii; wybraliśmy je na podstawie ich aktualnego poziomu aktywności i postępowości. Wybór ten nie obejmuje więc wszystkich istniejących sieci.