Συγγραφείς

Συγγραφείς

Agnieszka Mikulska Jolles: City report Gdansk, Warschau

Christian Jakob: City report Berlin, Bern, Bremen, Halle, Rottenburg, Potsdam, Zurich

Eva Vandenhove, Liselot Casteleyn and Ellen Desmet: City report Ghent

Federico Alagna: City report Palermo

Franz Bernhardt, Vicki Squire: City report Swansea

Jasmin Malonde: Έρευνα και αντίστοιχη ενημέρωση των City Reports (2023)

Juan Carlos Triviño-Salazar: City report Cádiz

Laura Colini and Filippo Furri: City report Bologna, Grenoble, Marseille, Milan, Montreuil, Naples

Olga Lafazani: City report Livadia, Tilos

Oska Paul, Vicki Squire: City report Lewisham (London borough)

Sara E. Miellet: City report Amsterdam, Utrecht, Tilburg

Stefanie Kron: City report Barcelona, Zaragoza

Vicent Climent-Ferrando: City report Valencia