Moving Cities
Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒέρνηΗ ψηφιακή κάρτα πόλης

Τι αποτελεί έμπνευση;

Ύστερα από χρόνια προετοιμασίας για τη δημιουργία μιας αστικής κάρτας του πολίτη της πόλης της Βέρνης με στόχο να επωφελήσει τους μετανάστες/τριες χωρίς χαρτιά, τα πρόσφατα αυστηρά μέτρα λιτότητας κατέστησαν αδύνατη την υλοποίηση όλων των καινούργιων προγραμμάτων. Η διοίκηση της πόλης αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τις νέες συνθήκες, και έτσι η κάρτα πόλης για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά θα είναι κομμάτι απόσπασμα της ψηφιακής ταυτότητας που έτσι κι αλλιώς βρισκόταν υπό σχεδιασμό για όλους τους κατοίκους της Βέρνης (σύμφωνα με την πολιτική συζήτηση για την υλοποίηση του έργου το 2021).

Επικοινωνία

Office for Migration and Racism Issues (FMR) of the City of Bern E-mail: susanne.rebsamen@bern.ch (Head of FMR)

Πώς λειτουργεί;

Αντί να έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας, η κάρτα πόλης θα είναι ενσωματωμένη σε μια εφαρμογή για smartphone με τη μορφή ενός κωδικού QR. Όπως και η κάρτα πόλης της Ζυρίχης, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε μετανάστες χωρίς χαρτιά, αλλά αποτελεί μια κανονική ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους κατοίκους – που όμως θα εκδίδεται και για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά που κατοικούν στην πόλη. Η έκδοση της κάρτας για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά θα γίνεται από το συμβουλευτικό κέντρο της Βέρνης, αρκεί οι τελευταίοι να μπορούν να αποδείξουν ότι κατοικούν στην πόλη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με τις αρχές.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Στόχος της κάρτας είναι να παρέχει δίχως φόβο πρόσβαση σε αστικές υπηρεσίες για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, αν και πολλοί θεσμοί, όπως τα σχολεία ή οι παιδικοί σταθμοί είναι ήδη προσβάσιμα σε αυτούς και δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο. Παρόλα αυτά, ο χαμηλός αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τα σημεία επικοινωνίας σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, ή τους παιδικούς σταθμούς, υποδεικνύει ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά πολύ συχνά δεν τολμούν να απευθυνθούν σε αυτούς τους φορείς. Η κάρτα του πολίτη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος για να επικοινωνηθεί στους μετανάστες χωρίς χαρτιά ότι έχουν νομικά δικαιώματα και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση τους σε υπηρεσίες.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Η ομάδα της κοινωνίας των πολιτών «We all are Bern» και το συμβουλευτικό κέντρο για τους παράτυπους μετανάστες στη Βέρνη εγκαινίασαν το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα προοδευτικά (σοσιαλδημοκράτες και οικολόγοι-πράσινοι) κόμματα που κυβερνούν την Βέρνη. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης άκουσε αυτά τα αιτήματα και δήλωσε ότι θα περιλάβει την πιθανότητα έκδοσης μιας κάρτας πόλης στο «σχέδιο προτεραιότητας για την ένταξη 2018-2021»: «Η πόλη συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο γύρω από την έννοια της 'αστικής υπηκοότητας' και εργάζεται για τη δημιουργία μιας κάρτας πόλης που θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα με την κατάσταση διαμονής τους».

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Τον Οκτώβριο του 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρνης ενέκρινε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας κάρτας πόλης ύψους 120.000 ελβετικών φράγκων. Με αυτό, συγκεκριμενοποιεί τον στόχο εισαγωγής μιας ψηφιακής κάρτας πόλης για όλους τους κατοίκους της πόλης από το «Σχέδιο Προτεραιότητας Μετανάστευση και Ρατσισμός 2022-2025». Το δημοτικό γραφείο για θέματα μετανάστευσης και ρατσισμού ηγείται της εκπόνησης του έργου της Κάρτας Πόλης. Στα τέλη του φθινοπώρου του 2023, το συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου, του σχεδίου κόστους, των τεχνικών λύσεων και των λειτουργιών της κάρτας) πρόκειται να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί οριστικά αν θα εκδοθεί και φυσική κάρτα από τον δήμο, κάτι που θα ανταποκρινόταν στις επιθυμίες των διαφόρων κοινοτήτων.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις