Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒέρνηΚέντρο Συμβουλευτικής HEKS MosaiQ

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το 2017, η Βέρνη ήταν από τις πρώτες πόλεις της Ελβετίας που εγκαινίασε, σε συνεργασία με την προτεσταντική εκκλησία, ένα κέντρο συμβουλευτικής που υποστηρίζει μετανάστες με επαγγελματικά προσόντα στην πορεία τους προς την εύρεση μίας θέσης εργασίας που να αντιστοιχεί με τις δεξιότητες τους. Η πλειονότητα των προσφύγων και των μεταναστών χωρίς υπηκοότητα από την ΕΕ διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες. Στην Ελβετία, η αξία αυτών των δεξιοτήτων πολύ συχνά εκμηδενίζεται επειδή δεν έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση και πολλά επαγγέλματα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Αυτό πολύ συχνά έχει ως αποτέλεσμα την ανεργία ή την εργασία σε επισφαλείς συνθήκες, πολύ κάτω από το επίπεδο των προσόντων του εργαζόμενου.

Επικοινωνία

Fachstelle «MosaiQ Bern» E-Mail: mosaiq-bern@heks.ch

Πώς λειτουργεί;

Το κέντρο είναι προσβάσιμο σε μετανάστες μεταξύ 25 και 55 ετών, που έχουν λάβει πιστοποίηση και κατοικούν στο Καντόνι της Βέρνης. Προσφέρει βοήθεια για την αναγνώριση των πτυχίων τους και για τη συμπλήρωση της εκπαίδευσής τους, σε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, η εκπαίδευση στην χώρα προέλευσης δεν περιλάμβανε συγκεκριμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα στην Ελβετία. Επιπροσθέτως, το κέντρο διαμεσολαβεί για πρακτικές ασκήσεις, μαθητείες, εύρεση εργασίας, και προσφέρει επαγγελματική καθοδήγηση για την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση αλλά έχουν χρόνια εργασιακή εμπειρία στη χώρα προέλευσης τους μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτή την υπηρεσία. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται πρόσφυγες, άτομα που έχουν λάβει προσωρινή άδεια παραμονής, καθώς και όσοι έρχονται στην Ελβετία μέσω οικογενειακής επανένωσης.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το 2017, η διεκκλησιαστική οργάνωση αρωγής (HEKS) ξεκίνησε μια εκστρατεία με όνομα «δίνοντας ευκαιρίες». Η εκστρατεία απευθυνόταν σε μετανάστες των οποίων τα πτυχία ή οι δεξιότητες δεν αναγνωρίζονταν στην Ελβετία. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν περίπου 50.000 τέτοιοι μετανάστες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Παρότι διαθέτουν επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά πτυχία από τη χώρα προέλευσης τους, ή απλώς επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, είναι άνεργοι ή εργάζονται μονάχα σε θέσεις πολύ κατώτερες των προσόντων τους.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις