Inspirujące strategie

BernoCentrum doradztwa HEKS MosaiQ

Co jest inspirujące?

W 2017 r. Berno jako jedna z pierwszych szwajcarskich gmin utworzyło wraz z Kościołem Protestanckim centrum doradcze, które wspiera wykwalifikowanych migrantów w drodze do zatrudnienia adekwatnego do ich kwalifikacji. Większość uchodźców i migrantów spoza UE posiada umiejętności zawodowe. W Szwajcarii są one często nic nie warte, ponieważ nie są formalnie uznawane, a wiele zawodów jest regulowanych. Powszechną konsekwencją jest bezrobocie lub zatrudnienie w niepewnych warunkach poniżej poziomu kwalifikacji.

Kontakt

Dział specjalistyczny «MosaiQ Bern»

E-Mail: mosaiq-bern@heks.ch

Jak to działa?

Centrum doradztwa jest dostępne dla wykwalifikowanych migrantów w wieku od 25 do 55 lat, którzy mieszkają w kantonie Berno. Oferuje im pomoc w uznaniu dyplomów i w nadrobieniu zaległości w edukacji, na przykład, jeżeli edukacja w kraju ojczystym nie zawierała pewnych elementów, które są wymagane w Szwajcarii. Ponadto, biuro organizuje staże, praktyki lub pracę na pierwotnym rynku pracy i oferuje „coaching w miejscu pracy" dla stałej integracji zawodowej. Migranci, którzy nie posiadają formalnych kwalifikacji, ale mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w kraju pochodzenia, również mogą skorzystać z tej usługi. Należą do nich uchodźcy i osoby tymczasowo przyjęte, jak również osoby, które przybyły do Szwajcarii w ramach łączenia rodzin.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2017 r. Szwajcarska Pomoc Międzykościelna (HEKS — Swiss Interchurch Aid) rozpoczęła kampanię pod nazwą „Dawanie Możliwości”. Była ona skierowana do wykształconych migrantów, których dyplomy zawodowe lub umiejętności nie są uznawane w Szwajcarii. W całej Szwajcarii jest około 50 000 takich imigrantów z państw trzecich (spoza UE/EFTA), którzy pomimo posiadania dyplomów zawodowych lub stopni akademickich z krajów ojczystych lub po prostu mimo tego, że są doświadczonymi, wykwalifikowanymi pracownikami, są albo bezrobotni, albo pracują na stanowiskach wyraźnie poniżej ich kwalifikacji.

Wszystkie inspirujące strategie