Moving Cities
O mieście

Berno

Postępowa twierdza Szwajcarii

Kluczowe wnioski

  • 1

    Pozytywny stosunek do migrantów i antyrasistowskiego społeczeństwa obywatelskiego w administracji Berna przyczynia się do pełnej zaufania współpracy między miastem a społeczeństwem obywatelskim.

  • 2

    Zaangażowanie miasta w znaczenie lokalnej infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego znajduje odzwierciedlenie w Nagrodzie Integracyjnej (2004-2018) i Nagrodzie Społecznej, którymi miasto wyraża uznanie i docenia tę pracę.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Szczególna rola w Szwajcarii: Rządzone przez lewicę Berno od 2015 r. intensywnie angażuje się publicznie w przyjmowanie uchodźców. Jak większość stolic, Berno odgrywa szczególną rolę w krajowej strukturze politycznej. Z tego powodu pełni ważną funkcję w Szwajcarii, która pozostaje dość konserwatywna. Władze miasta wielokrotnie wypowiadały się za dodatkowym przyjęciem uchodźców przed rządem federalnym.

Przyjąć 20 osób z Morii to zdecydowanie za mało jak na stolicę bogatego kraju jakim jest Szwajcaria. Berno mogłoby z łatwością wesprzeć finansowo i zakwaterować 500 osób.

Wniosek w parlamencie miejskim Berna złożony został przez Partię Zielonych i Alternatywnych (GaP), Partię Pracy (PdA) i Alternatywną Lewicę (AL) w listopadzie 2020 r.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Kształtowanie lokalnej polityki przyjmowania imigrantów: Berno jest jednym z dwóch miast w Szwajcarii, które posiada własny urząd migracyjny. Częściowo rekompensuje to brak władzy nad prawem imigracyjnym, które w Szwajcarii znajduje się na poziomie kantonalnym. Otwiera to również możliwości kształtowania lokalnej polityki przyjmowania imigrantów. Połączenie lewicowego zarządu miejskiego i dobrze rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego dało początek całej infrastrukturze antyrasistowskich projektów w Bernie. Mają one na celu ułatwienie integracji przybyszów z dokumentami i bez.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Cyfrowa Karta Miejska: W 2017 r. Berno, jako jedna z pierwszych szwajcarskich gmin, utworzyło wraz z Kościołem Protestanckim centrum doradcze, wspierające wykwalifikowanych migrantów na drodze do zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom. Planowane wprowadzenie ogólnoszwajcarskiej cyfrowej Karty Miejskiej, która ułatwi zdobycie miejskiego obywatelstwa dla lokalnej społeczności nieudokumentowanej, byłoby pionierskim osiągnięciem; zwiększyłoby dostęp do wielu lokalnych usług dla osób nieposiadających dokumentów i mogłoby stworzyć pozytywną dynamikę, prowadzącą do większego uznania i lepszych warunków życia.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Lokalne sieci wsparcia, takie jak Berno Dla Wszystkich czy Sieć Solidarności z Migrantami, przy wsparciu lewicowych polityków lokalnych sprawiły, że Berno jest coraz bardziej aktywne na poziomie instytucjonalnym, opowiadając się wraz z innymi szwajcarskimi miastami za bezpośrednim przyjęciem uchodźców. W listopadzie 2020 r. parlament miejski ustanowił, że miasto Berno powinno przyjąć nie 20, ale 500 uchodźców z greckiego obozu dla uchodźców Moria, ponieważ 20 to o wiele za mało dla stolicy bogatego kraju, jakim jest Szwajcaria. Ten „pilny wniosek” został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Radna Franziska Teuscher powiedziała w Radzie, że Berno chce nadal lobbować w rządzie federalnym za natychmiastowym przyjęciem dodatkowych uchodźców. Miasto Berno zaangażowało się w tę inicjatywę razem z dziewięcioma innymi dużymi miastami.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Szawajcaria – kontekst polityczny

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������