Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΓκντανσκΚαμπάνια “Το Γκντανσκ μας ενώνει”

Τι αποτελεί έμπνευση;

«Το Γκντανσκ μας ενώνει» είναι μια ευρεία εκστρατεία επικοινωνίας που ξεκίνησε το δημοτικό συμβούλιο του Γκντανσκ. Η διαδικτυακή πύλη παρέχει στους κατοίκους του Γκντανσκ ευκαιρίες να συναντηθούν και να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες, ρίχνοντας επίσης φως σε σημαντικά στοιχεία για τους μετανάστες που βρίσκονται στην πόλη. Η εκστρατεία είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της πολυπολιτισμικότητας σε περιόδους διχασμού και πολιτικού διαλόγου που χαρακτηρίζεται από ρατσισμό και ξενοφοβία.

Επικοινωνία

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικτυακή πύλη «Το Γκντανσκ μας ενώνει» αποτελεί μέρος του μοντέλου ενσωμάτωσης του Γκντανσκ από το 2016. Χρησιμοποιεί την επίσημη επικοινωνία ως εργαλείο για την ενίσχυση της συνοχής και την απομυθοποίηση ψευδών αφηγήσεων γύρω από τη μετανάστευση. Απεικονίζει τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα, με ενότητες αφιερωμένες σε αριθμητικά δεδομένα για τους μετανάστες, την ιστορία της πολυπολιτισμικότητας της πόλης και μία καινοτόμα λειτουργία που αντιπαραθέτει γεγονότα και μύθους σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μια άλλη σελίδα προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού και καθοδήγησης, καθώς και πληροφορίες για δημοτικές επιδοτήσεις σε συμπεριληπτικές πρωτοβουλίες.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιόν;

Η εκστρατεία αποτελεί μέρος ενός μοντέλου ένταξης που ξεκίνησε από την πόλη του Γκντανσκ, δηλαδή τον πρώην δήμαρχο Paweł Adamowicz και μια διατομεακή και διεπιστημονική ομάδα εργασίας για το Μοντέλο Ένταξης Μεταναστών του 2016. Η εκστρατεία αποτελεί απάντηση σε μια στρατηγική ανάγκη επικοινωνίας, συζητώντας τη μετανάστευση ως πηγή εμπλουτισμού για τις κοινωνίες γενικότερα, και συγκεκριμένα για εκείνη του Γκντανσκ.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Αντιπαραθέτοντας γεγονότα και μύθους, η εκστρατεία απαντά σε πολλές ψευδείς αφηγήσεις για τους μετανάστες, όπως «οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές μας» ή «οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν πολιτιστική απειλή για την τοπική κοινωνία», εξηγώντας γιατί δεν είναι αλήθεια, ενώ προσφέρει επιχειρήματα και δεδομένα που μπορούν να διευκρινίσουν ανησυχίες των ανθρώπων. Αυτό προωθεί επίσης τη συμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, στην αγορά εργασίας και σε κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες ή εκπαίδευση.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις