Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒαρσοβίαΤο Πολυπολιτισμικό Κέντρο της Βαρσοβίας

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το πολυπολυτισμικό κέντρο της Βαρσοβίας περιγράφεται συχνά ως η καλύτερη πρακτική πολυθεματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών της πόλης και των κοινωνικών οργανώσεων. Η πόλη χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ οι κοινωνικές οργανώσεις διαχειρίζονται τις δραστηριότητες, αφού επιλεγούν μέσα από διαγωνισμούς.

Επικοινωνία

Πώς λειτουργεί;

Το πολυπολιτισμικό κέντρο αποτελεί πλέον τον κύριο δημοτικό χώρο στη Βαρσοβία για τη διεξαγωγή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν πολιτισμικά και εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από την εκμάθηση γλωσσών, καθώς και νομική και ψυχολογική υποστήριξη. Στο κέντρο επίσης λαμβάνουν χώρα εργαστήρια ενάντια στις διακρίσεις και μαθήματα πολυπολιτισμικότητας για παιδιά, νεαρά άτομα και καθηγητές. Παρέχει επίσης υποστήριξη που απευθύνεται συγκεκριμένα σε μετανάστες, υπό τη μορφή δωρεάν νομικής υποστήριξης για τη διαμονή και την εύρεση εργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογικής υποστήριξης και μαθήματα Πολωνικών σαν ξένη γλώσσα.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Η ιδέα για την ίδρυση του πολυπολιτισμικού κέντρου εμφανίστηκε το 2008, μέσα από συζητήσεις μεταξύ των αρχών της πόλης και κοινωνικών ακτιβιστών. Η βασική δομή και οι κύριες αρμοδιότητες του κέντρου, καθώς και ένα σχέδιο για τις κύριες δραστηριότητες του, αναπτύχθηκαν από τη δημοτική διοίκηση και 30 ΜΚΟ. Μέσα στο 2009 και 2010, το Ίδρυμα «Άλλος Χώρος» («Fundacja Inna Przestrzeń») διεξήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το πολυπολιτισμικό κέντρο της Βαρσοβίας. Αργότερα, μια ομάδα από ΜΚΟ δημιούργησε το ίδρυμα για το πολυπολιτισμικό κέντρο (życia Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowegο). Το ίδρυμα αυτό ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση του κέντρου μεταξύ 2014 και 2017, διεξάγοντας δραστηριότητες σε τέσσερις κύριους τομείς: την ενεργοποίηση, την πληροφόρηση, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Από το 2021 τη διαχείριση του κέντρου έχουν αναλάβει τέσσερις οργανώσεις: ο σύλλογος Pro Humanum, το ίδρυμα Σομαλών, το ίδρυμα Αρμενίων και το Πολωνό-Ουκρανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Η ιδέα για την ίδρυση του πολυπολιτισμικού κέντρου εμφανίστηκε το 2008, μέσα από συζητήσεις μεταξύ των αρχών της πόλης και κοινωνικών ακτιβιστών. Η βασική δομή και οι κύριες αρμοδιότητες του κέντρου, καθώς και ένα σχέδιο για τις κύριες δραστηριότητες του, αναπτύχθηκαν από τη δημοτική διοίκηση και 30 ΜΚΟ. Μέσα στο 2009 και 2010, το Ίδρυμα «Άλλος Χώρος» («Fundacja Inna Przestrzeń») διεξήγαγε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το πολυπολιτισμικό κέντρο της Βαρσοβίας. Αργότερα, μια ομάδα από ΜΚΟ δημιούργησε το ίδρυμα για το πολυπολιτισμικό κέντρο (życia Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowegο). Το ίδρυμα αυτό ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση του κέντρου μεταξύ 2014 και 2017, διεξάγοντας δραστηριότητες σε τέσσερις κύριους τομείς: την ενεργοποίηση, την πληροφόρηση, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Πλέον, τη διαχείριση του κέντρου έχουν αναλάβει τέσσερις οργανώσεις: ο σύλλογος Pro Humanum, το ίδρυμα Σομαλών, το ίδρυμα Αρμενίων και το Πολωνό-Ουκρανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις