Moving Cities
Inspirujące strategie

WarszawaCentrum Wielokulturowe

Co jest inspirujące?

Warszawskie Centrum Wielokulturowe jest często opisywane jako najlepsza praktyka współpracy międzysektorowej pomiędzy urzędnikami miejskimi a organizacjami społecznymi. Miasto finansuje działania Centrum, natomiast zarządzają nimi organizacje społeczne wyłonione w konkursie.

Kontakt

CENTRUM WIELOKULTUROWE

E-Mail: centrum@cww.waw.pl

Jak to działa?

Centrum Wielokulturowe jest obecnie główną miejską przestrzenią w Warszawie do prowadzenia działań międzykulturowych. Działania te obejmują zarówno projekty kulturalne i edukacyjne, naukę języków obcych, jak i poradnictwo prawne i psychologiczne. Centrum prowadzi również warsztaty antydyskryminacyjne i lekcje o różnorodności dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Oferuje również wsparcie skierowane specjalnie do osób migranckich, w postaci bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie pobytu i poszukiwania pracy, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz kursów języka polskiego.

Jaki jest rezultat?

Pomysł utworzenia Centrum Wielokulturowego (MC) powstał w 2008 r. w wyniku rozmów władz miasta z działaczami społecznymi. Urząd Miejski i 30 organizacji pozarządowych wspólnie opracowało koncepcję i główne zadania MC i współtworzyło plan priorytetowych działań. W latach 2009—2010 Fundacja Inna Przestrzeń przeprowadziła program pilotażowy dla Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Następnie grupa organizacji pozarządowych powołała do życia Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. Fundacja ta zarządzała MC w latach 2014 — 2017, prowadząc działania w czterech głównych obszarach: aktywizacji, informacji, kultury i edukacji. Obecnie (do 2021) MC zarządzają cztery organizacje: Stowarzyszenie Pro Humanum, Fundacja dla Somalii, Fundacja Ormiańska oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Pomysł utworzenia Centrum Wielokulturowego (MC) powstał w 2008 r. w wyniku rozmów władz miasta z działaczami społecznymi. Urząd Miejski i 30 organizacji pozarządowych wspólnie opracowało koncepcję i główne zadania MC i współtworzyło plan priorytetowych działań. W latach 2009—2010 Fundacja Inna Przestrzeń przeprowadziła program pilotażowy dla Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Następnie grupa organizacji pozarządowych powołała do życia Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. Fundacja ta zarządzała MC w latach 2014 — 2017, prowadząc działania w czterech głównych obszarach: aktywizacji, informacji, kultury i edukacji. Obecnie MC zarządzają cztery organizacje: Stowarzyszenie Pro Humanum, Fundacja dla Somalii, Fundacja Ormiańska oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Wszystkie inspirujące strategie