Moving Cities
O mieście

Warszawa

Promowanie gościnności w trudnym środowisku

Kluczowe wnioski

  • 1

    Pomimo wrogiego klimatu politycznego w kraju i braku lokalnej strategii migracyjnej, poszczególne urzędy miejskie są w stanie zaspokoić potrzeby migrujących mieszkańców.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Wiele ofert dla migrantów: Warszawa ma jedną z najszerszych w Polsce ofert socjalnych dla migrantów, choć nie wypracowała spójnej polityki lokalnej. Warszawa, jako stolica i największe miasto w Polsce, jako pierwsza doświadczyła różnorodności związanej z ruchami migracyjnymi. Obecność dużej liczby cudzoziemców przyczyniła się do zainicjowania szeregu działań integracyjnych w miejskich instytucjach publicznych i organizacjach społecznych, w tym również tych zakładanych przez samych migrantów.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Centra migracji prowadzone wspólnie przez miasto i społeczeństwo obywatelskie: W Warszawie migranci mogą zakładać własne organizacje i w ten sposób realizować swoje projekty. Jako szczególnie efektywne i doceniane przykłady współpracy miasta ze społeczeństwem obywatelskim wyróżniają się warszawskie Centrum Wielokulturowe oraz Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców. Niektóre z tych organizacji działają od lat, stając się stałym elementem warszawskich działań społecznych.

Jakie są kluczowe czynniki?

Zaangażowanie obywatelskie i administracja lokalna: Poszczególne urzędy miejskie i szereg instytucji koordynujących, we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, są najważniejszymi podmiotami polityki migracyjnej. Miasto finansuje również wiele projektów organizacji pozarządowych zajmujących się migracją.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Platforma Obywatelska) podpisał deklaracje podkreślające pozytywny wkład migrantów i uchodźców oraz promujące otwartość. W czerwcu 2018 r. Warszawa podpisała deklarację UNHCR Cities #WithRefugees oraz oświadczenie Unii Metropolii Polskich o współpracy w zakresie migracji. We wrześniu 2020 r. Warszawa wydała oświadczenie, w którym wyraziła gotowość udzielenia schronienia dzieciom i rodzinom poszkodowanym w pożarze obozu dla uchodźców Moria na Lesbos.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Polska – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������