Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒρέμηΙατρική περίθαλψη για όλους

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το 2005, η Βρέμη δημιούργησε μια «κάρτα υγείας» για όλους τους πρόσφυγες. Αυτό τους επιτρέπει να λαμβάνουν συχνή ιατρική φροντίδα και αποτελεί μια πρωτοπόρα κατάκτηση στον αποστιγματισμό της ιατρικής περίθαλψης για τους πρόσφυγες στα πλαίσια της καθιερωμένης φροντίδας στη Γερμανία.

Επικοινωνία

MVP (Association for the Promotion of Medical and Health Care for Uninsured and Paperless People in Bremen) E-Mail: info@mvp-bremen.de

Πώς λειτουργεί;

Η κάρτα αυτή δεν διαφέρει από τη συνηθισμένη κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για να το επιτύχουν αυτό, οι υπεύθυνοι φορείς για την κοινωνική πρόνοια της Βρέμης σύναψαν συμφωνία με μια θεσμική ασφαλιστική εταιρία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (AOK). Έτσι, οι πρόσφυγες μπορούν να λαμβάνουν συστηματική ιατρική φροντίδα στα πλαίσια του συστήματος υγείας, σε αντίθεση με άλλα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, όπου συχνά κουράρονται από τους «γιατρούς των καταυλισμών», που αποτελούν μέρος ενός ξεχωριστού συστήματος υγείας.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Η δημιουργία της κάρτας υγείας αποτελεί μέγιστη βελτίωση για τη διαβίωση των προσφύγων - αιτούντων άσυλο, αλλά και των μεταναστών δίχως χαρτιά. Από τον «συμβιβασμό του ασύλου» του 1993, οι αιτούντες άσυλο δεν είχαν παρά μόνο περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ άλλοι δεν είχαν καν πρόσβαση σε αυτήν. Υπάρχουν ακόμα ελαττώματα στο μοντέλο της Βρέμης σχετικά με το εύρος των προνομίων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της χρόνιας φροντίδας ή της τεχνητήςς γονιμοποίηση. Παρόλα αυτά, το μοντέλο αυτό αποτελεί αξιοσημείωτη πρόοδο.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Από τον Σεπτέμβριο του 2022, άτομα χωρίς έγγραφα ταυτότητας στη Βρέμη λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο τακτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα έξοδα καλύπτονται από την πόλη της Βρέμης, διασφαλίζοντας έτσι το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. Το έργο υλοποιείται από γιατρούς του MVP (Verein zur Förderung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung von nichtversicherten und papierlosen Menschen in Bremen). Η χρηματοδότησή του είναι αρχικά εξασφαλισμένη μέχρι το τέλος του 2023.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις