Inspirujące strategie

BremaOpieka zdrowotna dla wszystkich

Co jest inspirujące?

W 2005 r. Brema wprowadziła Kartę Zdrowia dla wszystkich osób uchodźczych. Pozwala ona uchodźcom i uchodźczyniom na korzystanie z regularnej opieki medycznej i jest pionierskim osiągnięciem w zakresie destygmatyzacji opieki zdrowotnej dla osób uchodźczych w ramach standardowej opieki w Niemczech.

Kontakt

MVP (Związek dla wsparcia medycznego i opieki zdrowotnej ludzi nieubezpieczonych i bez papierów w Bremie)

E-Mail: info@mvp-bremen.de

Jak to działa?

Karta ta nie różni się wyglądem od karty dla osób posiadających zwykłe ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bremie zawarł umowę z ustawową kasą chorych (AOK). Dzięki temu osoby uchodźcze mogą korzystać z regularnej opieki medycznej w ramach systemu powszechnego, podczas gdy w innych krajach związkowych są one często leczone przez „lekarzy obozowych" w ramach odrębnego systemu.

Jaki jest rezultat?

Dla osób uchodźczych w trakcie procedury azylowej, jak i dla nieudokumentowanych migrantów i migrantek jest to znacząca poprawa. Od czasu „kompromisu azylowego" z 1993 r. osoby ubiegające się o azyl mają jedynie ograniczone prawo do opieki zdrowotnej. Pozostali z reguły nie mają prawa nawet do tego. Model bremeński ma jeszcze wady w postaci ograniczeń zakresu świadczeń, np. w przypadku leczenia przewlekłego lub sztucznego zapłodnienia. Niemniej jednak stanowi on znaczną poprawę.

Co nowego w 2023 roku?

Od września 2022 roku osoby bez dokumentów tożsamości są leczone w regularnym systemie opieki zdrowotnej w Bremie. Miasto Brema pokrywa koszty i tym samym gwarantuje prawo człowieka do opieki zdrowotnej. Projekt realizowany jest przez lekarzy z MVP (Association for the Promotion of Medical and Health Care for Unassured and Paperless People in Bremen). Jego finansowanie jest na razie zabezpieczone do końca 2023 roku.

Wszystkie inspirujące strategie