Moving Cities
Inspirujące strategie

BremaKoniec „łańcucha": Poprawa dostępu do rezydencji długoterminowych

Co jest inspirujące?

W celu przezwyciężenia tak zwanej „izolacji łańcuchowej", która pozostawia tysiące uchodźców w niepewności co do ich długoterminowych perspektyw pobytu, Brema wprowadziła w 2010 r. „dekret bremeński". Młodzi migranci i migrantki mogą teraz ubiegać się o pozwolenie na pobyt jeżeli są spełnione poszczególne warunki.

Kontakt

„Ze względów humanitarnych" migranci i migrantki w Bremie mogą od tego czasu ubiegać się o pozwolenie na pobyt, jeżeli spełniają poszczególne kryteria". Mogą zakwalifikować się do tego statusu, wykazując się czteroletnią nauką w Niemczech, znajomością języka i niekaralnością. W innych krajach związkowych, dla nastolatków w podobnych warunkach było to do tej pory nieosiągalne. W tamtym czasie był to duży krok naprzód. Był to również pierwszy model prawa pobytu dla „tolerowanych łańcuchowo" bez jednorazowej daty granicznej.

Jak to działa?

„Ze względów humanitarnych" migranci i migrantki w Bremie mogą od tego czasu ubiegać się o pozwolenie na pobyt, jeżeli byli „zintegrowani społecznie i ekonomicznie". Mogą zakwalifikować się do tego statusu, wykazując się czteroletnią nauką w Niemczech, znajomością języka i niekaralnością. W innych krajach związkowych, dla nastolatków w podobnych warunkach było to do tej pory nieosiągalne. W tamtym czasie był to duży krok naprzód. Był to również pierwszy model prawa pobytu dla „tolerowanych łańcuchowo" bez jednorazowej daty granicznej.

Jaki jest rezultat?

W październiku 2020 r. Brema dokonała kolejnego postępu, umożliwiając osobom tolerowanym „o szczególnych zaletach integracyjnych" otrzymanie pozwolenia na pobyt. Również młodzi dorośli do 26. roku życia mogą po czterech latach pobytu otrzymać pozwolenie na pobyt, jeżeli wykażą:

  • wystarczającą znajomość języka niemieckiego (poziom B1) lub wystarczającą znajomość języka niemieckiego (poziom A2) oraz ocenę „zadowalający" na świadectwie szkolnym wystawionym przez niemiecką szkołę,

  • uczęszczają przez cztery lata z powodzeniem do szkoły niemieckiej, lub

  • uzyskają dyplom ukończenia szkoły, lub

  • kończą kształcenie zawodowe, studia lub subsydiowane przez państwo przygotowanie zawodowe.

Brema znów odgrywa pionierską rolę dzięki nowemu dekretowi państwowemu. „Dotyczy on małoletnich uchodźców bez opieki i gwarantuje im prawo do pobytu, jeżeli ukończą szkołę" -- mówi Markus Saxinger z Bremen Integration Network. „Taka reguła nie istnieje nigdzie indziej".

Co nowego w 2023 roku?

Senat Bremy zainicjował pilotażowy projekt „Izba Rozliczeniowa” w maju 2023 roku. Oferuje wsparcie osobom, które przebywają w stanie Brema od co najmniej dwóch lat bez ważnych dokumentów pobytowych. Bez ryzyka, że osoby, których to dotyczy, będą musiały ujawnić się władzom migracyjnym, konkretne warunki życia są badane w ramach konsultacji pod kątem możliwości oficjalnego pobytu w kraju związkowym Bremie. Oferta uważana jest za unikalną i ogólnokrajową jako pierwsza w swoim rodzaju. Realizuje go Niemiecki Czerwony Krzyż.

Wszystkie inspirujące strategie