Moving Cities
O mieście

Brema

Zmniejszenie liczby deportacji

Kluczowe wnioski

  • 1

    Brema zredukowała liczbę deportacji znacznie poniżej średniej krajowej, nakazując urzędowi meldunkowemu dla cudzoziemców, by w miarę możliwości skupiał się na możliwościach przyznania zezwolenia na pobyt.

  • 2

    Ruchy antyrasistowskie w mieście zaczęły działać już w latach 70. i były główną siłą napędową zmian politycznych – we współpracy z postępową koalicją rządową.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Udana współpraca polityków i oddolnych ruchów społecznych: Historia Bremy pokazuje, jak interakcje między aktorami politycznymi i inicjatywami społecznymi mogą mieć pozytywne konsekwencje polityczno-kulturowe i równocześnie ogromne znaczenie dla ruchu Miast Solidarności. Dzięki nim miasto wprowadziło szereg programów socjalnych – w tym również wiodący w skali kraju program skupiający się na lepszym dostępie do opieki zdrowotnej dla osób ubiegających się o azyl i nieudokumentowanych migrantów.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Znaczne zmniejszenie liczby deportacji: Od 2010 r. Urząd ds. Rejestracji Cudzoziemców koncentruje się bardziej na możliwościach przyznawania zezwoleń na pobyt niż na deportacjach. W rezultacie odsetek deportowanych migrantów jest znacznie niższy od średniej krajowej, a dzieci migrantów nieposiadających dokumentów w Bremie mają prawo do edukacji.

Jakie są kluczowe czynniki?

Antyrasistowska praca się opłaca: Przez wiele lat Brema była miejscem, gdzie antyrasistowskie społeczeństwo obywatelskie aktywnie okazywało bezpośrednią, polityczną i praktyczną solidarność z uchodźcami, wywierając przy tym nacisk na rząd krajowy. Odnoszą stopniowo coraz większe sukcesy, zwłaszcza od czasu, gdy w 2007 r. do rządu krajowego weszła partia Zielonych.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Brema jest aktywnym członkiem kilku miejskich sieci wsparcia i dołączyła do Solidarnych Miast w 2018 r. W tym samym czasie miasto publicznie zajęło stanowisko przeciwko kryminalizacji ratownictwa morskiego i ogłosiło się Bezpieczną Przystanią. Brema próbowała również lobbować na rzecz bardziej integracyjnej polityki migracyjnej na poziomie krajowym.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Niemcy – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������