Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΣαραγόσαΣυμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές πολιτικές ένταξης.

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το κέντρο «Casa de las Culturas y la Solidaridad» (σπίτι των πολιτισμών και της αλληλεγγύης) ιδρύθηκε στη Σαραγόσα το 1998 και πρόκειται για μια δημοτική οντότητα που γεννήθηκε και διοικείταιαπό μία συνεργασία κοινωνικών κινημάτων και ομάδων, ΜΚΟ και οργανώσεωνμεταναστών. Όλα τα προγράμματα υποδοχής και κοινωνικής ένταξης της Σαραγόσα αναπτύχθηκαν με τη συμμετοχή ΟΚΠ (ομάδων κοινωνίας των πολιτών) και του casa de las culturas, το οποίο είναι και ο βασικός διαχειριστής αυτών των προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, το κέντρο έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα στην τοπική πολιτική ένταξης.

Επικοινωνία

Casa de las Culturas y la Solidaridad E-Mail: serviciosinmigrantes@zaragoza.es

Πώς λειτουργεί;

Η Τρινιντάντ Λακάρα, κοινωνική λειτουργός του κέντρου, το περιγράφει ως «μια πρωτοποριακή υπηρεσία στην Ισπανία». Αποτελεί επίσης έναν αποκλειστικά τοπικό πόρο που είναι οικονομικά ανεξάρτητος από την ισπανική κυβέρνηση. Οι δραστηριότητές του διαχωρίζονται στους τομείς των κοινωνικών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικότητας και της συμμετοχής στην τοπική κοινωνία. Κάθε υπηρεσία έχει το δικό της δημοτικό υπάλληλο και όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ολόκληρο το μεταναστευτικό πληθυσμό.

Ποιο είναι το σύστημα διαχείρισης του κέντρου;

«Στο Casa de las Culturas έχουμε μια κεντρική διαχειριστική επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους διάφορων οργανώσεων, όπως η Caritas και η SOS Racismo, περισσότερων από 200 οργανώσεων [της κοινωνίας των πολιτών], καθώς και της κυβέρνησης του Αραγόν και της πόλης της Σαραγόσα». (Συνέντευξη, Τρινιντάντ Λακάρα, κοινωνική λειτουργός, 19 Οκτωβρίου 2020).

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα;

Το 2015, το Casa de las Culturas μετατράπηκε σε δημοτικό θεσμό. Έκτοτε,διαχειρίζεται τις περισσότερες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης της πόλης της Σαραγόσα.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις