Moving Cities
Inspirujące strategie

Saragossa"La casa de las culturas" - Instytucjonalizacja lokalnej polityki inkluzji i migracji

Co jest inspirujące?

Założona w 1998 r. „Casa de las culturas" w Saragossie jest organizacją miejską wywodzącą się i zarządzaną przez ruchy społeczne, organizacje pozarządowe i migranckie. Jest więc bardzo ważna dla lokalnej polityki pro-migranckiej. Wszystkie programy dotyczące przyjmowania i integracji migrantów w Saragossie zostały opracowane przy udziale organizacji społecznych i „Casa de la culturas”. Co więcej, „Casa de la culturas” jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi programami.

Kontakt

Trinidad Lacarra, pracownik socjalny w „Casa de la culturas”, nazywa ją „pionierskim serwisem” w Hiszpanii. Jest to również całkowicie lokalne narzędzie, niezależne finansowo od rządu hiszpańskiego. Jego działalność dzieli się na prawa społeczne, integrację międzykulturową i partycypację. Na każdą z wymienionych dziedzin, oferowanych całej populacji imigrantów, przypada jeden pracownik miejski.

Jak to działa?

„W „Casa de la culturas” mamy generalny komitet zarządzający. Są tam reprezentowane stowarzyszenia i organizacje, takie jak Caritas i SOS Racismo, jest ponad 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rząd Aragonii, a także miasto Saragossa." (Wywiad, Trinidad Lacarra, 19 października 2020 r.).

Jak zarządzany jest ośrodek?

W 2015 r. „Casa de la culturas" została przekształcona w instytucję miejską. Od tego czasu jest ona odpowiedzialna za zarządzanie większością programów solidarnościowych miasta Saragossa.

Kto zainicjował program?

W 2015 r. „casa de la culturas" została przekształcona w instytucję miejską. Od tego czasu jest ona odpowiedzialna za zarządzanie większością programów solidarnościowych miasta Saragossa.

Wszystkie inspirujące strategie