Moving Cities
O mieście

Saragossa

Nowa wizja obywatelstwa miejskiego i różnorodności

Kluczowe wnioski

  • 1

    Istniejące już organizacje migrantów i struktury społeczeństwa obywatelskiego, takie jak Casa de las Culturas, zostały włączone do miejskiej polityki solidarnościowej, aby zapewnić większą jej trwałość.

  • 2

    Gminni pracownicy socjalni wspierający migrantów byli integralną częścią ogólnych wysiłków podejmowanych przez miasto.

  • 3

    Miasto włączyło do swojej polityki solidarności wszystkie grupy migrantów i mniejszości etnicznych – w tym tych, którzy mieszkają w mieście od wielu lat.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Włączenie pomimo wysokiego poziomu zadłużenia: Chociaż Saragossa, piąte co do wielkości miasto w Hiszpanii, plasuje się wśród najbardziej zadłużonych gmin w kraju, od 2015 r. wdraża serię udanych i przyjaznych polityk inkluzji społecznej, podążając za wizją nowego, zróżnicowanego i międzykulturowego obywatelstwa miejskiego.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Różnorodność jako zasób: Koncentracja planu miejskiego na inkluzji kulturowej i społecznej jako zadaniu zarówno dla nowo przybyłych, jak i dla stałych mieszkańców, stworzyła podstawy do nowego ujęcia różnorodności jako zasobu, a nie problemu. Co więcej, idea miejskiego obywatelstwa jest kluczowa dla solidarnej polityki miejskiej Saragossy. Miasto dąży do zaspokojenia dwóch szczególnych potrzeb mieszkańców miasta: po pierwsze, inkluzji długo obecnej, ale zmarginalizowanej populacji Romów, a po drugie, na zapewnieniu azylu rosnącej populacji migrantów z Ameryki Łacińskiej.

Jakie są kluczowe czynniki?

Współpracujący samorząd i społeczeństwo obywatelskie: Zorganizowana współpraca między rządem a lokalnym społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza w latach 2015-2019, umożliwiła opracowanie różnorodnych przyjaznych praktyk. Strategie, takie jak program obywatelstwa miejskiego, były opracowywane w procesach partycypacyjnych z udziałem wszystkich istotnych lokalnych partnerów.

“Nie tylko myślę o konkretnych obywatelach i obywatelkach, ale też o obywatelstwie. Myślę, że Saragossa powinna być miastem przywitalnym i serdecznym, dla tych, którzy dopiero przybyli, jak i dla mieszkańców tu urodzonych i będących od 40 lat.”

Trinidad Lacarra, pracownica socjalna, Casa de las Culturas

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Saragossa jest członkiem Hiszpańskiego Programu Miast Międzykulturowych, który działa na rzecz różnorodności i pluralistycznej tożsamości w miastach członkowskich. W ostatnich latach ruchy miejskie wywarły szczególny wpływ na Saragossę, czego dowodem jest członkostwo w Sieci Gmin Przyjmujących Uchodźców (Red de Municipios de Acogida de Refugiados; RMAR). W porównaniu z innymi hiszpańskimi miastami Saragossa inwestuje bardzo wysoki odsetek swojego budżetu we współpracę międzynarodową – od 2015 r., 0,5 proc. rocznego budżetu miasta jest przeznaczone na konkretne projekty lub na pomoc w obszarach pochodzenia i tranzytu uchodźców.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Hiszpania – kontekst polityczny

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������