Πληροφορίες για την πόλη

Σαραγόσα

Δημιουργώντας ένα νέο, πολυπολιτισμικό όραμα αστικής υπηκοότητας

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Ήδη υπάρχουσες μεταναστευτικές οργανώσεις και δομές της κοινωνίας των πολιτών, όπως το «Casa de las Culturas» ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών αλληλεγγύης της πόλης για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

  • 2

    Οι κοινωνικοί λειτουργοί που στήριζαν τους μετανάστες έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη δράση της πόλης.

  • 3

    Η Σαραγόσα συμπεριέλαβε όλες τις ομάδες μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων – ακόμα και αυτών που ζούσαν στην πόλη ήδη για πολλά χρόνια – στις πολιτικές αλληλεγγύης της.

Τι κάνει τη Σαραγόσα μοναδική;

Οι πολιτικές ένταξης παρά τα υψηλά χρέη της πόλης: παρότι η Σαραγόσα, η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, βρίσκεται ανάμεσα στους δήμους με τα υψηλότερα χρέη της χώρας, από το 2015 εφαρμόζει μια σειρά από επιτυχημένες και φιλόξενες πολιτικές συμπερίληψης, έχοντας ως όραμα ένα νέο μοντέλο πολυπολιτισμικής αστικής υπηκοότητας.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στην αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικότητας ως πόρου: τα σχέδια του δήμου, που εστίαζαν στην πολιτισμική και κοινωνική συμπερίληψη ως μια πρόκληση τόσο για τους νεοαφιχθέντες όσο και για τους παλιότερους κατοίκους, άνοιξαν το δρόμο για μια νέα πλαισίωση της πολυπολιτισμικότητας ως πόρου και όχι ως προβλήματος. Επιπρόσθετα, η ιδέα της αστικής υπηκοότητας είναι κεντρική στις πολιτικές αλληλεγγύης της Σαραγόσα. Εστιάζοντας εκεί, η πόλη είχε να αντιμετωπίσει δυο ιδιαιτερότητες σχετικές με τον πληθυσμό της: πρώτον, τη συμπερίληψη του εδώ και χρόνια εγκατεστημένου αλλά περιθωριοποιημένου πληθυσμού των Ρομά και, δεύτερον, τον αυξανόμενο πληθυσμό των μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Η συνεργασία μεταξύ της δημοτικής διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών: η ισχυρή συνεργασία μεταξύ της δημοτικής διοίκησης και της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2019, επέτρεψε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών υποδοχής. Αυτές οι πολιτικές, όπως το πρόγραμμα Αστικής Υπηκοότητας, σχεδιάστηκαν εξαρχής με συμμετοχικές διαδικασίες και τη συμπερίληψη όλων των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Η Σαραγόσα είναι μέλος του προγράμματος Διαπολιτισμικές Πόλεις της Ισπανίας, το οποίο αγωνίζεται για τη διατήρηση της πολυπολιτισμικής ταυτότητα των πόλεων-μελών της. Τα τελευταία χρόνια, κινήματα δημοτών έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τη Σαραγόσα, όπως αποδεικνύει η συμμετοχή της στο «Δίκτυο Δήμων για την Υποδοχή Προσφύγων» (Red de Municipios de Acogida de Refugiados - RMAR). Η Σαραγόσα επίσης επενδύει ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της στην διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες πόλεις της Ισπανίας. Από το 2015, το 0,5% του ετήσιου προϋπολογισμού αφιερώνεται σε συγκεκριμένα εγχειρήματα, ή στην γενικότερη χρηματοδότηση περιοχών που δέχονται πρόσφυγες.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Δεν πιστεύω μόνο σε «πραγματικούς πολίτες», αλλά στην ιθαγένεια, πιστεύω πως η Σαραγόσα θα έπρεπε να είναι μια ανοικτή και θερμής υποδοχής, πόλη για αυτούς που μόλις κατέφτασαν, όσο και για τους κατοίκους που γεννήθηκαν εδώ και διαμένουν εδώ για 40 χρόνια.

Τρινιδάδ Λακάρα, Κοινωνικός Λειτουργός, Casa de las Culturas

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ισπανία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������