Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒαλένθιαΠρόγραμμα της Βαλένθια για την πλήρη προστασία και υποδοχή υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τι αποτελεί έμπνευση;

Ο στόχος του Προγράμματος της Βαλένθια για την Προστασία και Υποδοχή υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να παρέχει ασφαλές περιβάλλον σε υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω του ακτιβισμού και της αφοσίωσής τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε ακτιβιστές που εργάζονται για την προστασία αυτοχθόνων πληθυσμών, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, των δικαιωμάτων των γυναικών και της προστασίας των αγροτών, και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική.

Επικοινωνία

Valencia Defensa E-Mail: programavalenciadefensa@gmail.com

Πώς λειτουργεί;

Για μια περίοδο έξι μηνών, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν υπηρεσίες υποδοχής, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση, και συμμετέχουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης από δημόσιους καιδιωτικούς θεσμούς καθώς και από ΟΚΠ.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Το πρόγραμμα επιτυγχάνει δύο κύριους σκοπούς: πρώτον, δίνεται η δυνατότητα στους πρόσφυγες να διηγηθούν την εμπειρία τους στις τοπικές αρχές και το κοινό. Το πρόγραμμα αποτελεί πλέον έναν ισχυρό μηχανισμό ευαισθητοποίησης έτσι ώστε ο τοπικός πληθυσμός να εξοικειωθεί με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεύτερον, οι πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γίνονται «πρεσβευτές» για πολλούς άλλους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την πόλη της Βαλένθια, ενώ τη διεύθυνση του έχει αναλάβει η ΜΚΟ CEAR-PV σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ που εργάζονται στα πεδία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των προσφύγων (Atelier Ongd, Cedsala, Colectivo Sur-Cacarica, Entreiguales-Valencia, Entrepobles, Colectiva de mujeres refugiadas, Exiliadas y migradas en españa, Mundubat, perifèries, Intersindical Valenciana και Sodepau).

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις