Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΒαλένθιαAgermanament Comunitari Valencià: ένα παράδειγμα πολυεπίπεδης και πολυσυμμετοχικής συνεργασίας.

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το Agermanament Comunitari Valencià (2020-2022) ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε πέντε πόλεις στην περιοχή της Βαλένθια, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της πόλης της Βαλένθια, το οποίο περιλάμβανε την υποστήριξη των προσφύγων στην καθημερινή τους ζωή από μέλη της τοπικής κοινότητας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκμάθηση της τοπικής γλώσσας, την προετοιμασία βιογραφικού καθώς και την εύρεση εργασίας.

Πώς λειτουργεί;

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εφάρμοσε για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό στον Καναδά, το 2016. Εφαρμόστηκε επίσης στη Χώρα των Βάσκων πριν φτάσει στη Βαλένθια. Δύο πλευρές του προγράμματος ξεχωρίζουν ιδιαίτερα: πρώτον, ήταν ένα πραγματικά συμμετοχικό πρόγραμμα, καθώς περιλάμβανε τη συμμετοχή της διεθνούς, της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών ιδιωτών. Δεύτερον, η μετανάστευση αντικριζόταν μέσα από μια αμφίδρομη προσέγγιση. Οι νεοαφιχθέντες είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν με μια οικογένεια που τους φιλοξενεί και να μάθουν για τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τις αξίες της κοινωνίας που τους υποδέχεται. Ταυτόχρονα, ο τοπικός πληθυσμός συμμετείχε ενεργά φιλοξενώντας τους, και με το να γίνεται ο «τοπικός οδηγός» τους, έτσι ώστε να μάθει περισσότερα για τους νεοαφιχθέντες.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Βαλένθια ξεκίνησε το πρόγραμμα έτσι ώστε να φιλοξενήσει πρόσφυγες, συμπεριλαμβάνοντας στη διαδικασία τις οικογένειες που θα τους φιλοξενούσαν. Αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Υπουργείου για την ισότητα και τη πολιτική ένταξης της Βαλένθια, του Ισπανικού Υπουργείου για την κοινωνική ασφάλεια και τη μετανάστευση, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και των κοινωνικών οργανισμών Servei Jesuïta a Migrants España, Càritas Diocesana Segorbe-Castelló και Orihuela-Alacant y València.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Το πιλοτικό έργο αξιολογήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια σε τελική έκθεση το 2023. Η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος είναι θετική παρά ορισμένες προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης πανδημίας). Τέσσερις από τις πέντε οικογένειες που συμμετείχαν βρήκαν το δικό τους διαμέρισμα μετά τη διαμονή στις οικογένειες υποδοχής τους και τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας από κάθε οικογένεια μπόρεσε να ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις εντατικές ανταλλαγές μεταξύ των «εγκατεστημένων» και των «νεοεισερχόμενων», δημιουργεί κοινωνικά δίκτυα που χρησιμεύουν ως υποστήριξη στην καθημερινή ζωή και έτσι συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Ως αποτέλεσμα, το «μοντέλο κοινοτικής χορηγίας» εισήχθη ως πρόγραμμα υποδοχής στη Βαλένθια.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις