Moving Cities
Inspirujące strategie

WalencjaAgermanament Comunitari Valencià. Przykład wielopoziomowej i wielopodmiotowej współpracy

Co jest inspirujące?

Agermanament Comunitari Valencià to pilotażowy projekt realizowany w pięciu miastach regionu Walencji (2020-22), w tym w samym mieście Walencja, w ramach którego lokalna społeczność towarzyszy uchodźcom w ich codziennym życiu. Działania obejmują naukę języków społeczeństwa przyjmującego, przygotowanie CV oraz znalezienie pracy.

Jak to działa?

UNHCR po raz pierwszy zainicjował ten projekt w 2016 r. w Kanadzie. Przed przyjęciem go w Walencji, został on również wdrożony w Kraju Basków Szczególnie wyróżniają się dwa aspekty programu. Po pierwsze, jest to projekt prawdziwie partycypacyjny, ponieważ angażuje administrację międzynarodową, regionalną i lokalną, jak również organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Po drugie, migracja jest postrzegana jako podejście dwukierunkowe. Nowo przybyłym oferuje się możliwość życia w rodzinie goszczącej i uczenia się kultury, języka, wartości społeczeństwa przyjmującego. W tym samym czasie, lokalna ludność aktywnie uczestniczy w projekcie, goszcząc i stając się „lokalnymi przewodnikami” i dowiadując się więcej o przybyszach.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Regionalny Rząd Walencji zainicjował projekt przyjmowania uchodźców poprzez zaangażowanie w ten proces rodzin goszczących. Jest to współpraca pomiędzy Regionalnym Ministerstwem Równości i Polityki Integracyjnej Walencji, hiszpańskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Społecznego i Migracji, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz podmiotami społecznymi Servei Jesuïta a Migrants Spain i Càritas Diocesana Segorbe-Castelló, Orihuela-Alacant i València.

Jaki jest rezultat?

Projekt pilotażowy został oceniony przez Uniwersytet w Walencji w 2023 r. w raporcie końcowym a . Ogólna ocena programu jest pozytywna pomimo pewnych wyzwań (w tym sytuacji pandemicznej). Cztery z pięciu uczestniczących rodzin znalazły własny dom po pobycie w rodzinach goszczących i co najmniej jeden członek rodziny z każdej rodziny był w stanie zintegrować się z rynkiem pracy. Program wspiera intensywną wymianę między „ugruntowanymi” a „przybyszami”, tworzy sieci społeczne, które służą jako wsparcie w codziennym życiu, a tym samym przyczyniają się do integracji społecznej uchodźców. W rezultacie „model sponsoringu społeczności” został wprowadzony jako program przyjęć w Walencji.

Wszystkie inspirujące strategie