Moving Cities
Inspirujące strategie

WalencjaProjekt „Głośno przeciw rasizmowi" [Apuja el to contra el racisme]. Współpraca z Systemem Edukacji w Walencji.

Co jest inspirujące?

Sieć „Głośno Przeciwko Rasizmowi” w Walencji jest wzorcowym projektem realizowanym w coraz większej liczbie szkół, w ramach którego uczniowie i uczennice szkół podstawowych i średnich dyskutują o migracji, uchodźcach i integracji.

Kontakt

Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia División de Convivencia Intercultural (Służba dla współpracy rozwojowej i migracji rady miasta Walencja w zakresie międzykulturowe współżycie)

E-Mail: apujaelto@valencia.es

Jak to działa?

Projekt zapewnia międzykulturowe podejście do procesu uczenia się, dzięki czemu miejscowi uczniowie i uczennice zapoznają się z nowymi językami i nowymi kulturami w mieście. W tym samym czasie nowo przybyli uczą się o lokalnej społeczności. Projekt obejmuje warsztaty zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz zwalcza stereotypy poprzez gry, filmy, interaktywne projekty muzyczne oraz dostarczanie faktów i liczb (wbrew rosnącej liczbie fałszywych wiadomości) na temat migracji i uchodźctwa.

Jaki jest rezultat?

Inicjatywa ta jest uważana za bardzo udaną, a do projektu przyłącza się coraz więcej szkół w Walencji.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Projekt jest wynikiem porozumienia o współpracy pomiędzy podmiotami społeczeństwa obywatelskiego (MCI (Moviment contra la Intolerància), MPDL (Moviment per la Pau), València Acull, Associació La Casa Gran), szkołami podstawowymi, średnimi i zawodowymi oraz władzami miasta Walencji.

Wszystkie inspirujące strategie