Moving Cities
O mieście

Walencja

Ambitne podejście do migracji opracowane od podstaw

Kluczowe wnioski

 • 1

  Utworzenie pierwszego w historii Departamentu Praw Społecznych i Włączenia Społecznego w Walencji w 2015 r. umożliwiło silne wsparcie polityczne i współpracę w kwestiach migracji.

 • 2

  Migranci, stowarzyszenia migrantów i organizacje pozarządowe nie są pasywnymi „beneficjentami”, ale zaangażowanymi, kluczowymi partnerami – wszystko dzięki nowo utworzonym strukturom uczestnictwa.

 • 3

  Nowa administracja ustanowiła wielopoziomową i wielopodmiotową współpracę między rządem regionalnym, samorządem lokalnym i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Od zera do jedynki: Wraz z nowym, progresywnym rządem wybranym w 2015 r., Walencja opracowała ambitne podejście do polityki migracyjnej. Miasto uprościło biurokratyczne procedury i zwiększyło udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego i migrantów w procesach politycznych. Bardziej niż jedna konkretna regulacja, to właśnie holistyczne podejście jest interesujące i inspirujące, zwłaszcza że przed 2015 r. nie było prawdziwej polityki migracyjnej – z powodu braku inicjatywy ze strony poprzedniego konserwatywnego rządu. W maju 2023 progresywny rząd został zastąpiony na szczeblu komunalnym jak i regionalnym. Na szczeblu regionalnym rządzi odtąd koalicja z konserwatywnej partii PP i prawicowo-populistycznej Vox, co prawdopodobnie wpłynie negatywnie na solidarną politykę migracyjną.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Stworzenie nowej administracji miejskiej: Trzy elementy charakteryzują podejście Walencji do migracji:

 1. Po dekadach konserwatywnej polityki lokalnej (1991-2015), nowy postępowy rząd miasta stworzył Departament Praw Społecznych i Włączenia Społecznego. Po raz pierwszy w jego skład weszło portfolio migracyjne, którego celem było ustanowienie jednego „punktu wspólnego” dla złożonego zagadnienia migracji i integracji. Był to również sposób na zwiększenie społecznej widoczności i politycznego wsparcia.

 2. W 2016 r. powstała nowa struktura partycypacyjna – Lokalna Rada ds. Imigracji i Międzykulturowości – pomyślana jako ciało konsultacyjne, doradcze i reprezentatywne. Ma ona na celu włączenie migrantów do procesu tworzenia polityki.

 3. Przyjęto nowe, wielopoziomowe i wielopodmiotowe podejście, wzmacniając współpracę między rządem regionalnym, miastem Walencja, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi. Pozwala to stawiać spójne żądania rządowi krajowemu i wzywa do zwiększenia kompetencji i zasobów na szczeblu lokalnym, aby skutecznie zarządzać kwestiami migracji.

Czego mogą się z niego nauczyć inne podmioty?

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w procesy polityczne: Podejście Walencji do migracji musi być analizowane z perspektywy wielopoziomowej. Istnieje stała i płynna współpraca pomiędzy rządem regionalnym (Generalitat Valenciana) a poziomem lokalnym. Miasto aktywnie uczestniczy w programach regionalnych, projektach i inicjatywach mających na celu wzmocnienie znaczenia szczebla lokalnego we wszystkich aspektach zarządzania migracją. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są coraz bardziej zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie polityki migracyjnej. Imigranci są aktywnymi podmiotami na szczeblu lokalnym, za pośrednictwem Lokalnej Rady ds. Imigracji i Międzykulturowości. Na szczeblu regionalnym są oni zaangażowani za pośrednictwem Komisji Mieszanej ds. Opracowania Walenckiej Strategii w Dziedzinie Migracji na lata 2021-2026.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Oficjalna deklaracja Walencji jako Miasta Uchodźców w 2015 r. wiązała się z wizytą regionalnego wiceprezydenta i ministra ds. Równości i Polityki Inkluzywnej w obozach dla uchodźców. Silne wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i licznych organizacji pozarządowych, aktywistów, indywidualnych rodzin oferujących domy w szczytowym momencie kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz wirtualnej społeczności liczącej ponad 8 tys. osób, stanowią przykład stanowiska miasta wobec uchodźców i migracji. Wraz z innymi postępowymi miastami, takimi jak Barcelona i Madryt, Walencja stała się jednym z kluczowych podmiotów sprzeciwiających się restrykcyjnej krajowej polityce migracyjnej. Miasta wspólnie sformułowały wiele wniosków do rządu hiszpańskiego, prosząc o więcej zasobów i kompetencji, aby poradzić sobie z sytuacją na poziomie lokalnym.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Hiszpania – kontekst polityczny

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������