Πληροφορίες για την πόλη

Βαλένθια

Αναπτύσσοντας από το μηδέν μια φιλόδοξη προσέγγιση για τη μετανάστευση

Κύρια Συμπεράσματα

 • 1

  Η δημιουργία της πρώτης Διεύθυνσης Μετανάστευσης το 2015 στη Βαλένθια επέτρεψε την ισχυρή πολιτική υποστήριξη και το συντονισμό γύρω από ζητήματα μετανάστευσης.

 • 2

  Οι μετανάστες, οι μεταναστευτικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ δεν είναι απλώς παθητικοί «δικαιούχοι» αλλά ενεργοί, κεντρικοί συμμετέχοντες, χάρη σε πρόσφατα δημιουργημένες δομές συμμετοχής.

 • 3

  Η προηγούμενηδιοίκηση προώθησε την πολυεπίπεδη και πολυσυμμετοχική συνεργασία μεταξύ της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΟΚΠ.

Τι κάνει τη Βαλένθια μοναδική;

Από το μηδέν στο ένα: αφότου εκλέχθηκε μια προοδευτική διοίκηση το 2015, η Βαλένθια ανέπτυξε μια φιλόδοξη προσέγγιση προς τη μεταναστευτική πολιτική, ξεκινώντας από το μηδέν. Η πόλη απλοποίησε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και βελτίωσε τη συμμετοχή των ΟΚΠ και των μεταναστών στις πολιτικές διαδικασίες. Πέρα από κάθε ξεχωριστή πολιτική, είναι η συνολική προσέγγιση που εμπνέει και προξενεί το ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της πλήρους έλλειψης μεταναστευτικής πολιτικής πριν το 2015, λόγω της έλλειψης πρωτοβουλίας από την προηγούμενη συντηρητική διοίκηση. Ωστόσο, το Μάιο του 2023 η προοδευτική διοίκηση αντικαταστάθηκε τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια. Στην Περιφέρεια η κυβέρνηση σχηματίστηκε από έναν συνασπισμό του συντηρητικού PP με το λαϊκιστικό δεξιό Vox, κάτι που είναι πιθανό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μεταναστευτική πολιτική αλληλεγγύης.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στην αναδιαμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης: η προσέγγιση της Βαλένθια στη μετανάστευση χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία:

 1. Ύστερα από δεκαετίες συντηρητικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο (1991-2015), η προοδευτική διοίκηση του 2015 δημιούργησε τη Διεύθυνση για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τη Συμπερίληψη. Για πρώτη φορά συμπεριλαμβανόταν και ένα σχέδιο για τη μετανάστευση, που στόχευε στην δημιουργία ενός μοναδικού «σημείου εισαγωγής» στον περίπλοκο, γραφειοκρατικό κόσμο της μετανάστευσης και της ένταξης. Ήταν επίσης ένας τρόπος να αυξηθεί η κοινωνική ορατότητα και η πολιτική υποστήριξη προς τη μετανάστευση.

 2. To 2016 δημιουργήθηκε μια νέα δομή συμμετοχής – το Τοπικό Συμβούλιο Μετανάστευσης και Διαπολιτισμικότητας - το οποίο είχε το χαρακτήρα ενός συμβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού σώματος. Στόχος του είναι η ένταξη των φωνών των μεταναστών στις διαδικασίες σχεδιασμού πολιτικής.

 3. Υιοθετήθηκε μια πολυεπίπεδη, πολυσυμμετοχική προσέγγιση, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της πόλης της Βαλένθια, των ΟΚΠ και των ΜΚΟ. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια ενωμένη φωνή που ασκεί πολιτική πίεση στην εθνική κυβέρνηση και καλεί για περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ζητημάτων.

Τι μπορούν να διδαχθούν άλλοι φορείς από τη Βαλένθια;

Τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής: η προσέγγιση της Βαλένθια προς τη μετανάστευση θα πρέπει να αναλυθεί από μια οπτική που λαμβάνει υπόψη της πολλαπλά επίπεδα. Υπήρχεμια διαρκής και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πόλη συμμετείχε ενεργά σε περιφερειακά προγράμματα, εγχειρήματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής επιρροής σε όλους τους τομείς της μεταναστευτικής διαχείρισης. Οι ΟΚΠ εμπλεκόντουσαν ολοένα και περισσότερο ως κεντρικοί φορείς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταναστευτικών πολιτικών. Τελος, οι μετανάστες/στριες έχουν υπάρξει ενεργοί παράγοντες σε τοπικό επίπεδο, μέσα από Τοπικό Συμβούλιο Μετανάστευσης και Διαπολιτισμικότητας. Σε περιφερειακό (καταλανικό) επίπεδο, συμμετέχουν μέσα από τη Μικτή Επιτροπή, για την ανάπτυξη της Στρατηγικής της Βαλένθια για τη Μετανάστευση 2021-2026.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Η επίσημη ανακήρυξη της Βαλένθια ως «Πόλη-Καταφύγιο» το 2015 περιλάμβανε την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της περιφέρειας και του Υπουργού αρμόδιου για την Ισότητα και τις Πολιτικές Συμπερίληψης σε καταυλισμούς προσφύγων. Η ισχυρή στήριξη των προσφύγων από την κοινωνία των πολιτών, με πολλές ΜΚΟ, ακτιβιστές, ακόμα και οικογένειες πολιτών να προσφέρουν κατοικίες κατά την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης το 2015, καθώς και η κοινότητα περισσότερων από 8.000 ανθρώπων, αποτελούν παράδειγμα της στάσης της πόλης προς τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Μαζί με άλλες προοδευτικές πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη(2015-2019), η Βαλένθια έχει γίνει ένας από τους κύριους φορείς που εναντιώθηκαν στις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές της ισπανικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία, αυτές οι πόλεις έχουν καταθέσει πολλαπλές αιτήσεις στην εθνική κυβέρνηση, ζητώντας περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σε τοπικό επίπεδο.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ισπανία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������