Πληροφορίες για την πόλη

Γκρενόμπλ

Προωθώντας την αλληλεγγύη στη Γαλλία

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της Γκρενόμπλ δεν αφορούν κάποια μεμονωμένη πολιτική, αλλά περισσότερο την γενικότερη πολιτική ατζέντα του τωρινού αριστερού-οικολόγου πράσινου δημάρχου, Ερίκ Πιολέ (από το 2014), ο οποίος επένδυσε στο να μετατρέψει τη Γκρενόμπλ σε μια πιο ανθεκτική πόλη – οικονομικά, δομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

  • 2

    Η Γκρενόμπλ παραδοσιακά επενδύει στην παροχή υπηρεσιών και τη συμβουλευτική (για παράδειγμα, το συμβούλιο μεταναστών συνεργάζεται στενά με το δήμο), γεγονός που την καθιστά πόλη ιδιαίτερα αλληλέγγυα στους μετανάστες.

  • 3

    Η εκστρατεία για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων, σύμφωνα με τις αρχές της υποδοχής άνευ όρων, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να διδαχθούν άλλες πόλεις από τη Γκρενόμπλ.

Τι κάνει τη Γκρενόμπλ μοναδική;

Ο αγώνας για τα δικαιώματα των μεταναστών/στριών: η Γκρενόμπλ είναι ιδιαίτερα ενεργή στον αγώνα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι το μεγάλο δίκτυο οργανισμών που συνεργάζονται με το δήμο σε διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με τη συμβουλευτική, την πληροφόρηση και την παροχή υπηρεσιών.

Η παράδοση της φιλοξενίας είναι κομμάτι του DNA της Γκρενόμπλ.

Εμμανουέλ Καρό, Αντιδήμαρχος

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Στην υποδοχή άνευ όρων: η τωρινή τοπική αυτοδιοίκηση αριστερών-οικολόγων πρασίνων μετατοπίζει τις τοπικές πολιτικές συμπερίληψης από την προστασία συγκεκριμένων δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων προς την κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων, σύμφωνα με την αρχή της υποδοχής άνευ όρων. Η πρόσφατα δημιουργημένη διαδικτυακή πλατφόρμα αλληλεγγύης αποτελεί παράδειγμα του πώς ο δήμος συντονίζει απαιτήσεις και προσφορές μεταξύ του μεταναστευτικού πληθυσμού και των τοπικών ΜΚΟ. Παρότι ο δήμος είναι πρόθυμος να προωθήσει συμπεριληπτικές πολιτικές για όλους, δεν λαμβάνει ιδιαίτερη υποστήριξη από το Νομό Ισέρ, στον οποίο ανήκει ο δήμος της Γκρενόμπλ.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Η διοίκηση του δημάρχου Πιολέ έχει καταστήσει σαφή τον φιλόξενο χαρακτήρα της πόλης της Γκρενόμπλ («Μια πόλη για όλους», 2014). Το πρόγραμμα της διοίκησης του Πιολέ παρουσιάστηκε ως συμπεριληπτικό και συμμετοχικό, και αυτό έγινε σαφές από το 2015 και έπειτα, ιδιαίτερα σε ζητήματα φιλοξενίας. Έκτοτε, η Γκρενόμπλ είναι μια από τις πιο ενεργές πόλεις στη Γαλλία, όντας μέλος σε πολλά δίκτυα πόλεων υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών/στριών. To 2018, η Γκρενόμπλ ήταν ένα από τις εννέα πόλεις-ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Ένωσης Φιλόξενων Πόλεων και Περιοχών (ANVITA).

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Γαλλία

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������