Moving Cities
O mieście

Grenoble

Pionierska solidarność we Francji

Kluczowe wnioski

  • 1

    Najważniejsze wydarzenia w Grenoble nie dotyczą konkretnej polityki, ale raczej całego programu politycznego obecnego lewicowego burmistrza Erica Piollego (od 2014), który zainwestował w swoje miasto – ekonomicznie, strukturalnie, społecznie i środowiskowo.

  • 2

    Grenoble ma tradycję inwestowania w świadczenie usług i konsultacje (np. Rada Migrantów ściśle współpracująca z władzami miasta), co sprawia, że jest to miasto silnie zakorzenione w solidarności z migrantami.

  • 3

    Kampania na rzecz rozszerzenia praw dla wszystkich mieszkańców zgodnie z zasadą bezwarunkowego przyjęcia jest ciekawym podejściem, którego inne miasta mogą uczyć się od Grenoble.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Walka o prawa migrantów: Miasto Grenoble było szczególnie aktywne w walce o uznanie praw migrantów. Ważnym czynnikiem jest sieć organizacji współpracujących z władzami miasta w ramach wielu inicjatyw obejmujących konsultacje, informowanie i świadczenie usług.

W Grenoble istnieje prawdziwa gościnna tradycja, coś w rodzaju DNA miasta.

Emmanuel Carroz, wiceburmistrz

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Bezwarunkowy azyl: Obecny lewicowy samorząd zmienia swoją lokalną politykę inkluzywną z obrony i ochrony szczególnych praw migrantów i uchodźców, w kierunku rozszerzenia praw dla wszystkich mieszkańców zgodnie z zasadą bezwarunkowego azylu. Niedawno utworzona internetowa platforma solidarności jest przykładem tego, jak władze miasta koordynują i dopasowują żądania i oferty pomiędzy ludnością migrującą a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Podczas gdy władze miasta chętnie promują uniwersalną politykę integracyjną, wsparcie ze strony Departamentu Isère, znajdującego się powyżej szczebla gmin, jest mniejsze.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Pierwsza administracja burmistrza Piolle'a wyraźnie podkreśliła „gościnny wymiar miasta Grenoble” („Une ville pour tous”) w 2014 r. O ile program administracji Piolle'a przedstawiano jako inkluzywny i partycypacyjny, miasto zaczęło pozycjonować się bardziej jednoznacznie w kategoriach gościnności w 2015 r. – od tego czasu jest jednym z najbardziej aktywnych miast we Francji i członkiem kilku miejskich sieci wspierających prawa migrantów. W 2018 r. Grenoble znalazło się wśród dziewięciu miast założycielskich ANVITA (Krajowego Stowarzyszenia Miast i Terytoriów Przyjaznych).

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Francja – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������