Moving Cities
Inspirujące strategie

GrenoblePrzewodnik informacyjny

Co jest inspirujące?

Od 1998 r. miasto wydaje przewodnik „Résidents étrangers, comment accéder à vos rights" („Mieszkańcy zagraniczni, jak uzyskać dostęp do swoich praw"). Podczas gdy wiele miast posiada podobne przewodniki, przewodnik Grenoble był stale aktualizowany w ciągu ostatnich dwudziestu lat, ostatnio przyjmując bardziej asertywny tytuł „Citoyen(ne) s étranger(e)s, vous avez des droits! ("Obywatele zagraniczni, macie swoje prawa!").

Jak to działa?

Przewodnik ma być narzędziem prawnym dla pracowników socjalnych, wolontariuszy, stowarzyszeń towarzyszących migrantom, osobom ubiegającym się o azyl i rezydentom zagranicznym. Zawiera on informacje prawne i administracyjne dotyczące „praw, z których mogą korzystać cudzoziemcy: prawo pobytu, prawo azylu, prawo do życia prywatnego i rodzinnego, prawo do obywatelstwa francuskiego", a także praw ogólnych (praca, ochrona socjalna, świadczenia rodzinne, emerytura, mieszkanie itd.)

Wszystkie inspirujące strategie