Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΓκρενόμπλΟδηγός Πληροφοριών

Τι αποτελεί έμπνευση;

Από το 1998 κι έπειτα, η Γκρενόμπλ εκδίδει των οδηγό «Αλλοεθνείς πολίτες, πώς να έχετε πρόσβαση στα δικαιώματα σας» («Résidents étrangers, comment accéder à vos droits»). Ενώ πολλές πόλεις έχουν παρόμοιους οδηγούς, εκείνος της Γκρενόμπλ ανανεώνεται διαρκώς τα τελευταία είκοσι χρόνια, ενώ πρόσφατα υιοθέτησε έναν πιο δυναμικό τίτλο: «Αλλοεθνείς πολίτες, έχετε δικαιώματα!» (Citoyen(ne) s étranger(e)s, vous avez des droits !)

Πώς λειτουργεί;

Ο οδηγός σχεδιάστηκε ως ένα νομικό εργαλείο για κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές και οργανώσεις που συνοδεύουν μετανάστες, αιτούντες άσυλο και αλλοδαπούς πολίτες. Περιέχει νομικές και διοικητικές πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματα στα οποία έχουν πρόσβαση οι αλλοδαποί πολίτες: δικαίωμα παραμονής, δικαίωμα ασύλου, δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην Γαλλική υπηκοότητα, καθώς και γενικότερα δικαιώματα, σχετικά με την εργασία, την κοινωνική προστασία, τις οικογενειακές παροχές, τη σύνταξη, τη στέγαση κ.ο.κ.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις