Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΡότενμπουργκNeustart im Team - Υποδοχή προσφύγων με ιδιωτική χορηγία

Τι αποτελεί έμπνευση;

Κάθε πόλη του κινήματος Πόλεις Αλληλεγγύης έχει διαφορετικές λύσεις για το γεγονός ότι οι δήμοιδεν έχουν ακόμα δικαίωμα λόγου στην υποδοχή (επιπλέον) προσφύγων. Μεταξύ άλλων στρατηγικών, το Ρότενμπουργκ επέλεξε να συμμετέχει δυναμικά σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικά χορηγούμενης υποδοχής προσφύγων, κίνηση που αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό σινιάλο για περαιτέρω διάλογο με θέμα το ζήτημα της δυνατότητας των δήμων για υποδοχή.

Επικοινωνία

Neustart im Team (NesT) E-Mail: zks@neustartimteam.de

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Τον Οκτώβριο του 2020, ο δήμος του Ρότενμπουργκ κάλεσε τους κατοίκους του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Neustart im Team» δηλαδή «νέο ξεκίνημα στην ομάδα» (NesT). Αναζήτησε εθελοντές από την κοινωνία των πολιτών, ο οποίοι θα σχημάτιζαν μια ομάδα καθοδήγησης, απαρτιζόμενη από τουλάχιστον πέντε άτομα, που θα συνόδευε έναν πρόσφυγα ή μια οικογένεια προσφύγων στην πορεία της ένταξης τους, για μια περίοδο δύο ετών. Πριν την άφιξη των προσφύγων, μια ομάδα τουλάχιστον πέντε καθοδηγητών θα έπρεπε να τους βρει ένα διαμέρισμα στα πλαίσια των τιμών του τοπικού συστήματος πρόνοιας. Η ομάδα πληρώνει προκαταβολικά, με δικά της έξοδα, σε ανεξάρτητο τραπεζικό λογαριασμό, το ενοίκιο (χωρίς τους λογαριασμούς) δύο ετών. Επιπλέον, η ομάδα υποστηρίζει τους πρόσφυγες στις συναλλαγές τους με τις αρχές. Οι πρόσφυγες που συμμετέχουν στο NesT δεν χρειάζεται να αιτηθούν άσυλο στη Γερμανία, καθώς γίνονται αποδεκτοί μέσω του λεγόμενου προγράμματος «μετεγκατάστασης».

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

To «Neustart im Team» είναι ένα πιλοτικό εγχείρημα που ξεκίνησε το 2019 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αντίθετα με τις λεγόμενες «προσφυγικές εγγυήσεις», που επιβαρύνουν τους ιδιώτες εγγυητές με όλα τα κόστη της υποδοχής, οι καθοδηγητές του NesT γνωρίζουν εξαρχής κατά πόσο πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά. Το κράτος αναλαμβάνει τα εναπομείναντα κόστη της υποδοχής, ιδιαίτερα τα κοινωνικά επιδόματα και την ασφάλιση. Η πόλη του Ρότενμπουργκ και η περιφέρεια του Τούμπινγκεν υποστήριζαν τους εθελοντές με διάφορους τρόπους. Ο δήμος, για παράδειγμα, βοηθούσε στην αναζήτηση κατοικίας, ενώ η περιφέρεια υποστήριζε τους εθελοντές μέσω της δομής για τη «διαχείριση της ένταξης». Πρόκειται για κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται και πληρώνονται από το κρατίδιο της Βάδης-Βιρτεμβέργης. Στην περίπτωση οικονομικού κωλύματος, οι καθοδηγητές του NesT έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επιχορηγήσεις.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε την πιλοτική φάση με επιτυχία και μονιμοποιήθηκε στις αρχές του 2023. Τα κριτήρια του προγράμματος σε ατομικό πλαίσιο έχουν επίσης αλλάξει. Για παράδειγμα τα “εμπόδια” που υπήρχαν στο πρόγραμμα καθοδήγησης έχουν μειωθεί· η ομάδα των καθοδηγητών πρέπει πλέον να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα άτομα (προηγουμένως τουλάχιστον πέντε άτομα). Επιπλέον, η ομάδα καθοδήγησης πρέπει τώρα να εγγυηθεί ότι θα πληρώσει το καθαρό ενοίκιο για ένα έτος (αρχικά δύο χρόνια).

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις