Moving Cities
Inspirujące strategie

Rottenburg"Neustart im Team" - Przyjęcia uchodźców finansowane ze środków prywatnych

Co jest inspirujące?

Miasta z ruchu Solidarity Cities (Miasta Solidarności) w różny sposób radzą sobie z tym, że gminy nie mają jeszcze wpływu na (dodatkowe) przyjmowanie uchodźców. Rottenburg, oprócz innych strategii, zdecydował się na energiczny udział w projekcie przyjmowania uchodźców finansowanego ze środków prywatnych . Był to również ważny sygnał polityczny do dalszej debaty na temat przyjmowania uchodźców przez gminy.

Kontakt

Neustart im Team (NesT) E-Mail: zks@neustartimteam.de

Jak to działa?

W październiku 2020 r. gmina Rottenburg zaprosiła swoich mieszkańców do udziału w projekcie “Neustart im Team" (NesT). Poszukiwano ochotników i ochotniczek ze struktur społeczeństwa obywatelskiego, którzy stworzyliby grupę mentorów/mentorek składającą się z co najmniej pięciu osób, którzy przez dwa lata towarzyszyliby osobie uchodźczej lub rodzinie uchodźczej w procesie integracji. Przed przyjazdem uchodźców, grupa co najmniej pięciu mentorów musi znaleźć dla nich mieszkanie w oparciu o lokalną stawkę pomocy społecznej. Grupa wpłaca zaliczkę — z własnej kieszeni — na oddzielne konto, które pokrywa podstawowy czynsz (bez ogrzewania) przez dwa lata. Ponadto grupa wspiera uchodźców w kontaktach z urzędami. Tacy „zadomowieni" (NesT) uchodźcy nie muszą ubiegać się o azyl w Niemczech, lecz są przyjmowani w ramach tzw. programu „przesiedleń".

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

„Neustart im Team" („NesT") to pilotażowy projekt uruchomiony w 2019 r. przez niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i agendę ONZ ds. Uchodźców UNHCR. W przeciwieństwie do tak zwanych „gwarancji dla uchodźców", które obciążają prywatnych poręczycieli wszystkimi kosztami związanymi z przyjęciem, mentorzy „NesT" od początku wiedzą dokładnie, ile muszą wnieść wkładu finansowego. Pozostałe koszty przyjęcia, w szczególności świadczenia socjalne i ubezpieczenie, ponosi państwo. Miasto Rottenburg i powiat Tybinga wspierają wolontariuszy na różne sposoby, np. pomagają w szukaniu mieszkania, a powiat wspiera pracę wolontariuszy w ramach „zarządzania integracją". Są to pracownicy socjalni dla uchodźców opłacani przez land Badenii-Wirtembergii. W przypadku trudności finansowych mentorzy NesT mają możliwość ubiegania się o dotacje.

Wszystkie inspirujące strategie