Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΧάλλεΜοντέλο διαμερισμάτων ένταξης

Τι αποτελεί έμπνευση;

Από το 2016 κι έπειτα, η πόλη του Χάλλε ακολουθεί ένα μοντέλο σε φάσεις για τη στέγαση των προσφύγων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι πρόσφυγες μπορούν να μείνουν σε δικές τους κατοικίες νωρίτερα απ’ ό,τι σε άλλες πόλεις. Σε πρώτη φάση, στεγάζονται σε κοινόχρηστα καταλύματα. Ταυτόχρονα, η πόλη ξεκίνησε να νοικιάζει περίπου 700 διαμερίσματα, ως «διαμερίσματα ένταξης» - τα λεγόμενα «Integrationswohnungen»- από τοπικές εταιρίες στέγασης. Στη συνέχεια, ο δήμος υπενοικιάζει τα διαμερίσματα στους πρόσφυγες/ ισσες, οι οποίοι/ες, ύστερα από τη νομική τους αναγνώριση, αναλαμβάνουν τα μισθωτήρια γίνοντας κανονικοί ενοικιαστές των διαμερισμάτων.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Στο ομόσπονδο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, κάθε περιφέρεια και πόλη μπορείνα αποφασίσει εάν θα παρέχει ιδιωτική στέγαση στους πρόσφυγες ή εάν θα τους αφήσει σε κάποιο κέντρο. Κατά κανόνα, όμως, ο νόμος περί ασύλου προβλέπει πως οι αιτούντες άσυλο θα διαμένουν σε κοινόχρηστα καταλύματα. Παρόλα αυτά, οι δήμοι υποδοχής διαθέτουν μια σχετική ευελιξία κίνησης – ιδιαίτερα από ανθρωπιστικής πλευράς- σχετικά με τον τρόπο που θα παρέχουν στέγαση. Καθώς η αγορά ακινήτων στο Χάλλε είναι σχετικά χαλαρή, η πόλη μπόρεσε να θέσει σε λειτουργία το μοντέλο διαμερισμάτων ένταξης για να επιταχύνει την πρόσβαση σε ατομικές κατοικίες για τους πρόσφυγες. Στις αρχές του 2017, το 44% των αιτούντων άσυλο στο Χάλλε είχαν ήδη ενταχθεί κανονικά στην αγορά ακινήτων.

Τι άλλαξε το 2023;

Από το 2022, η πόλη του Χάλλε διοργανώνει μια νέα πρωτοβουλία με το όνομα «Χορηγία Στέγασης» (Wohnungspatenschaft) για πολίτες που θα ήθελαν να βοηθήσουν στη στέγαση προσφύγων από την Ουκρανία. Ως μέρος αυτής της χορηγίας στέγασης, οι χορηγοί συμφωνούν να φροντίσουν για την επίπλωση και τον εξοπλισμό ενός διαμερίσματος, το οποίο παρέχει ο δήμος. « Με τη Χορηγία Στέγασης θέλουμε να τονίσουμε τον στόχο μας να βγουν οι πρόσφυγες από τα καταλύματα έκτακτης ανάγκης και να μπουν στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό. Με τις δωρεές επίπλων [...], οι χορηγίες στέγασης μπορούν να υποστηρίξουν την έγκαιρη μετεγκατάσταση προσφύγων πολέμου από την Ουκρανία στα δικά τους διαμερίσματα.» (Oliver Paulsen, επικεφαλής του Κέντρου Υπηρεσιών (DLZ) για την Ένταξη και τη Δημοκρατία)

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις