Moving Cities
Inspirujące strategie

Halle (Saale)Integracja - model płaski

Co jest inspirujące?

Od 2016 r. miasto Halle stosuje etapowy model zakwaterowania uchodźców, co oznacza, że mogą oni szybciej, niż w innych miastach wprowadzić się do własnych domów. Najpierw są oni zakwaterowani w mieszkaniach dzielonych. W tym samym czasie miasto zaczęło wynajmować od miejskich przedsiębiorstw mieszkaniowych około 700 mieszkań jako tzw. mieszkania integracyjne (Integrationswohnungen). Gmina przekazuje je uchodźcom na podstawie umów podnajmu. Po rozpoznaniu, umowy najmu są przejmowane przez uchodźców.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W Saksonii-Anhalt to powiaty i samodzielne miasta decydują o tym, czy przyznać uchodźcom mieszkania. Z reguły jednak prawo azylowe przewiduje, że osoby ubiegające się o azyl są zakwaterowane we wspólnych mieszkaniach. Mimo tego, gminy przyjmujące uchodźców mają pole manewru — zwłaszcza z humanitarnego punktu widzenia — jeżeli chodzi o zapewnienie mieszkania. Ponieważ rynek mieszkaniowy w Halle jest stosunkowo spokojny, miasto było w stanie uruchomić model Mieszkań Integracyjnych, aby przyspieszyć dostęp uchodźców do indywidualnego zakwaterowania. Na początku 2017 r. 44% osób ubiegających się o azyl w Halle korzystało już do regularnego rynku mieszkaniowego.

Co jest nowe w 2023 r.?

Obywatelom i obywatelkom chętnym do współudziału w zakwaterowaniu uchodźców wojennych z Ukrainy miasto Halle udostępnia od 2022 nową możliwość do wsparcia w formie tzw “patronatów nad mieszkaniem”. W ramach takiego patronatu patron lub patronka zgłaszają chęć przejęcia umeblowania i wyposażenia jednego mieszkania. Z kolei miasto udostępnia to mieszkanie.

“Za pomocą tych patronatów zamierzamy z jeszcze większym naciskiem wspierać nasz cel przesiedlenia uchodźców z tymczasowej kwatery jak najszybciej do własnego mieszkania. Datkiem mebli (...) patroni mogą pomóc w szybkiej przeprowadzce ukraińskich uchodźców wojennych do własnych mieszkań. (Oliver Paulson, zasadniczy sprawozdawca i kierownik centra służb (DLZ) dla integracji i demokracji)

Wszystkie inspirujące strategie