Inspirujące strategie

Halle (Saale)Centrum Obsługi Integracji i Demokracji

Co jest inspirujące?

Centrum Usług na rzecz Integracji i Demokracji to instytucjonalna reorganizacja mająca na celu wspieranie spójności społecznej w mieście Halle, eliminację dyskryminacji i zapewnienie równego dostępu wszystkim ludziom do uczestnictwa w życiu publicznym. Migranci i uchodźcy są mile widziani jako atut lokalnej społeczności, niezależnie od ich pochodzenia oraz tego, czy tymczasowo lub na stałe mieszkają w mieście.

Kontakt

Strona internetowa

E-mail: dlz-integration-demokratie@halle.de

Tel. +49 345 2214006

Jak to działa?

Centrum Usług na rzecz Integracji i Demokracji zapewnia wspólne ramy dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, takich jak organizacje i stowarzyszenia migrantów, administracja miejska oraz różne władze i urzędy lokalne. Jego celem jest wspieranie spójności społecznej poprzez tworzenie sieci i łączenie stowarzyszeń i urzędów oferujących różne usługi (takie jak doradztwo, kursy językowe, ochrona ofiar dyskryminacji i ksenofobii), a także aktywne wsparcie organizacji migracyjnych i rozwój projektów. Działania te są koordynowane przez komisarza ds. migracji i integracji w Halle.

Kto zainicjował projekt? Jak?

Działania reorganizacyjne są częścią miejskiego planu centralizacji i koordynacji wszystkich działań związanych z integracją migrantów i uchodźców oraz ich udziałem w życiu społeczno-kulturowym.

Jaki jest wynik?

Lokalne społeczeństwo obywatelskie odgrywa zasadniczą rolę w obronie praw migrantów przed możliwym politycznym dryfem w kierunku skrajnej prawicy. Tak więc wdrożenie współpracy instytucjonalnej i wsparcie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego sprawiają, że solidarność uchodźców w mieście Halle jest bardziej odporna na zmiany polityczne w rządzie.

Wszystkie inspirujące strategie