Moving Cities
O mieście

Halle (Saale)

Skuteczne organizacje antyrasistowskie pomimo nacisków politycznych

Kluczowe wnioski

  • 1

    Historia Halle pokazuje, jak miasto może zorganizować i zinstytucjonalizować obywatelskie projekty antyrasistowskie w trudnych warunkach, ponieważ większość Niemiec Wschodnich znajduje się pod znacznie większą presją polityczną ze strony grup prawicowych niż Niemcy Zachodnie.

  • 2

    Halle jest dobrym przykładem tego, jak inicjaywy powitalne społeczeństwa obywatelskiego utworzone podczas „lata migracji” w 2015 r. mogą zostać utrwalone – nawet po spadku liczby przyjazdów. Nadal zapewniają one trwałą, lokalną, aktywną sieć solidarnościową.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Niegasnący aktywizm antyrasistowski: Lokalna scena antyrasistowska od ponad dwóch dekad pracuje na rzecz poprawy życia uchodźców na szczeblu miejskim i państwowym, pomimo silnych nacisków ze strony prawicowych ugrupowań. Sieć inicjatyw powitalnych sprawiła, że miasto Halle mogło domagać się od niemieckiego rządu poprawy sytuacji. W Halle podjęło postępowe działania, które umożliwiają uchodźcom znacznie łatwiejszy dostęp do indywidualnych mieszkań.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Zapewnienie trwałej lokalnej sieci solidarnościowej: Lokalne inicjatywy obywatelskie koncentrują się zarówno na zwalczaniu niehumanitarnej polityki migracyjnej, jak i na budowaniu alternatywnych struktur w przypadku braku działań ze strony władz miejskich. Protest przeciwko deportacji z Portu Lotniczego Lipsk/Halle oraz zniesienie protekcjonalnego systemu bonów dla uchodźców wyróżniają się jako działania przełomowe, a prowadzone przez obywateli Centrum Powitalne oferuje wsparcie w wielu dziedzinach życia codziennego.

Jakie są najważniejsze dotychczasowe rezultaty?

Kawiarnia spotkań dla nowo przybyłych i wieloletnich mieszkańców: Utrzymanie tzw. „kultury gościnności” z 2015 r. w stosunkowo nieprzyjaznym otoczeniu jest samo w sobie wybitnym przykładem aktywizmu w Halle. Jeżeli chodzi o indywidualne projekty, wspomnieć należy o Centrum Powitalnym. Kiedy administracja miasta Halle odmówiła otwarcia centrum integracyjnego zgodnie z propozycją rady miejskiej, inicjatywa obywatelska postanowiła otworzyć kawiarnię spotkań dla uchodźców i mieszkańców. Do dziś oferuje ona wiele różnych usług pomocowych. Jest to dobrze znane miejsce spotkań, które zapewnia pomoc w nauce i mówieniu po niemiecku, w wypełnianiu formularzy dla urzędów oraz w ubieganiu się o pracę.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Miesiące przed pojawieniem się ruchu Seebrücke latem 2018 r., w Halle powstała już inicjatywa obejmująca grupy aktywistów, instytucje, osoby prywatne i pracowników administracji miejskiej. To dzięki ich aktywizmowi rada miejska zdecydowała, że Halle powinno dołączyć do Sojuszu Miast Bezpiecznych Przystani i poprzeć deklarację poczdamską.

Członek następujących sieci

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Niemcy – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������