Moving Cities
Inspirujące strategie

GdańskRada Imigrantów w Gdańsku

Co jest inspirujące?

Rada Imigrantów w Gdańsku jest jedynym w Polsce organem doradczym prezydenta miasta złożonym z osób pochodzenia migranckiego. Zadaniem Rady Imigrantów jest doradzanie burmistrzowi i innym władzom lokalnym w kwestiach związanych z integracją migrantów i uchodźców. Kolejnym zadaniem jest potwierdzanie głosu nowych mieszkańców, dawanie świadectwa otwartości miasta, a także bycie platformą, gdzie cudzoziemcy mogą kontaktować się z rdzennymi mieszkańcami Polski. Rada stara się również podkreślać pozytywne historie dotyczące udanej integracji.

Kontakt

Rada Imigrantów i Imigrantek

E-Mail: rada.imigrantow@gdansk.gda.pl

Jak to działa?

Do głównych działań Rady należą regularne spotkania z radami dzielnic oraz dyżury dla mieszkańców Gdańska w Klubach Sąsiedzkich i Domach Kultury. Tutaj członkowie Rady rozmawiają zarówno o problemach, z jakimi spotykają się imigranci w Gdańsku, jak i o wątpliwościach i obawach mieszkańców związanych z napływem osób z różnych krajów . Spotkania te dają członkom Rady wgląd w rzeczywistą sytuację integracyjną w konkretnych dzielnicach. Wnioski z tych spotkań są następnie przedstawiane Prezydentowi Miasta Gdańska.

Jaki jest rezultat?

Do głównych działań Rady należą regularne spotkania z radami dzielnic oraz dyżury dla mieszkańców Gdańska w Klubach Sąsiedzkich i Domach Kultury. Tutaj członkowie Rady rozmawiają zarówno o problemach, z jakimi spotykają się imigranci w Gdańsku, jak i o wątpliwościach i obawach mieszkańców związanych z napływem osób z różnych kultur i religii. Spotkania te dają członkom Rady wgląd w rzeczywistą sytuację integracyjną w konkretnych dzielnicach. Wnioski z tych spotkań są następnie przedstawiane Prezydentowi Miasta Gdańska.

Wszystkie inspirujące strategie