Moving Cities
O mieście

Gdańsk

Prekursor polityki inkluzywnej w Polsce

Kluczowe wnioski

  • 1

    Z pomocą współpracujących władz lokalnych, jednemu zaangażowanemu burmistrzowi udało siędokonać zasadniczej zmiany o znaczeniu krajowym.

  • 2

    Model Integracji Imigrantów pomaga w kompleksowym wdrażaniu polityki integracyjnej w organizacjach miejskich.

Co czyni miasto wyjątkowym?

Priorytetem jest solidarność: Gdańsk jest liderem pod względem inkluzywnej polityki migracyjnej w Polsce. Kwestie integracji już od kilku lat zajmują ważne miejsce w gdańskiej agendzie politycznej. Władze miasta, w tym prezydent, wielokrotnie podkreślały konieczność podejmowania działań integracyjnych, solidarnościowych oraz antydyskryminacyjnych na rzecz nowych mieszkańców Gdańska.

Na czym koncentruje się lokalna polityka migracyjna?

Kompleksowe projekty polityczne: W 2016 r. Gdańsk przyjął strategiczny dokument Model Integracji Imigrantów, którego celem jest zaprojektowanie i wdrożenie polityki integracyjnej w kompleksowy sposób we wszystkich organizacjach miejskich. Model ten służy obecnie jako przykład najlepszych praktyk w zakresie projektowania działań integracyjnych dla innych gmin w Polsce.

Jakie są kluczowe czynniki?

Prezydent, który dokonał zmiany: Były prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, jako jeden z nielicznych polskich polityków zdecydowanie opowiedział się za koniecznością udzielenia pomocy uchodźcom w 2015 r. Z inicjatywy Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, ale także dzięki osobistemu zaangażowaniu prezydenta Adamowicza, Gdańsk rozpoczął tworzenie Modelu Integracji Imigrantów, który ma wyznaczyć kierunek polityki integracyjnej miasta.

Działalność polityczna i rzecznictwo ponad poziomem miejskim

Gdańsk publicznie sprzeciwia się restrykcyjnej polityce imigracyjnej i wielokrotnie występował w obronie praw migrantów w Polsce. Miasto promuje podejście prointegracyjne wśród innych polskich miast poprzez Unię Metropolii Polskich (UMP) ds. Migracji i Integracji. Wraz z innymi członkami UPM, Gdańsk wydał oświadczenie, w którym wyraził gotowość udzielenia schronienia dzieciom i rodzinom, które ucierpiały w obozie dla uchodźców Moria na Lesbos.

Członek następujących sieci

Picture from Wikimedia Commons

Pobierz pełny raport miasta

Raport miasta zawiera więcej informacji na temat polityki migracyjnej i integracyjnej miasta oraz wybór lokalnych podejść. Raport z 2021 r., zaktualizowany w 2023 r.

Pobierz raport

Polska – kontekst polityczny

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������