Moving Cities
Inspirujące strategie

KadyksInkluzja międzykulturowa

Co jest inspirujące?

Miasto Kadyks skoncentrowało się na działaniach uświadamiających skierowanych do ludności lokalnej w celu stworzenia kultury przyjaznego przyjmowania uchodźców. Podejście to jest godne naśladowania, ponieważ ma na celu edukację społeczeństwa na temat rzeczywistości, w jakiej żyją uchodźcy i migranci w mieście tranzytowym, jakim jest Kadyks. Jest to szczególnie istotne w mieście, które przez ponad 20 lat było rządzone przez kolejne konserwatywne rządy i dopiero niedawno zaczęło traktować kwestie związane z imigrantami priorytetowo w swojej agendzie politycznej.

Kontakt

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) (Związek Andaluski dla Praw Ludzkich (APDHA)) Campaña ‘Que No te Confundan con los Discursos de Odio’ (Kampania "Nie pomylić z Hate Speech")

E-Mail: cadiz@apdha.org

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Kampania #DoNotBeConfused (#QueNoTeConfundan), opracowana przez Andaluzyjskie Stowarzyszenie na rzecz Praw Człowieka (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía — ADPHA) w Kadyksie, rozpoczęła się w 2019 r. w celu zwalczania mowy nienawiści w mieście. Zajmuje się ona błędnymi informacjami, które mieszkańcy mogą otrzymać od krewnych, kolegów i koleżanek z pracy lub z mediów społecznościowych, oczerniającymi mniejszości etniczne i religijne, zwłaszcza migrantów. Twórcy i twórczynie byli zmotywowani do rozpoczęcia takiej kampanii po tym, jak skrajnie prawicowa partia polityczna, w tym przypadku Vox, weszła do regionalnego parlamentu Andaluzji.

Jak to działa?

Kampania ma za zadanie odnieść się do najbardziej rozpowszechnionych plotek na temat tych grup i przeciwstawić im rzetelne informacje. Pierwszym narzędziem było stworzenie strony internetowej i ulotki zawierającej te plotki i informacje na ich temat. Umieszczono również panele wystawowe z tymi informacjami w szkołach, stowarzyszeniach i wybranych miejscach publicznych o dużej widoczności. Kampania ta obejmowała rozmowy, filmy i panele interaktywne. Członkowie kampanii oferują również warsztaty uświadamiające, podczas których rozmawiają z uczniami szkół średnich. Każdy zainteresowany warsztatami może napisać do kampanii z prośbą o wizytę.

Wszystkie inspirujące strategie