Πληροφορίες για την πόλη

Βαρκελώνη

Η ηγέτιδα πόλη αλληλεγγύης στην Ισπανία και την Ευρώπη

Κύρια Συμπεράσματα

  • 1

    Η ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη του σχεδίου «Βαρκελώνη, Πόλη-Καταφύγιο», το οποίο λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων.

  • 2

    Η ενεργή δικτύωση με άλλες πόλεις της Ισπανίας στο πλαίσιο του δικτύου Ciudades Refugio (Πόλεις-Καταφύγια) αλλά και με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις στα πλαίσια του δικτύου Πόλεις Αλληλεγγύης.

Τι κάνει τη Βαρκελώνη μοναδική;

Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από το 2015: η Βαρκελώνη έγινε γνωστή ως ηγέτιδα Πόλη Αλληλεγγύης στην Ισπανία και την Ευρώπη όταν το δημοτικό κίνημα Barcelona en Comú (BComú) κέρδισε τις δημοτικές εκλογές το 2015. Η σημασία των πολιτικών αλληλεγγύης της Βαρκελώνης αναδεικνύεται από τη θέση της ως κινητήρια δύναμη, πρότυπο και προωθήτρια δημοτικών φιλομεταναστευτικών πολιτικών. Το σχέδιο «Βαρκελώνη, Πόλη-Καταφύγιο» λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προετοιμασία της πόλης για την υποδοχή και την υποστήριξη προσφύγων, στην παροχή απαραίτητων υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Πού εστιάζει η τοπική μεταναστευτική πολιτική;

Σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα υποδοχής: το δημοτικό πρόγραμμα υποδοχής «Ναυσικά» βρίσκεται στο επίκεντρο των τοπικών πολιτικών αλληλεγγύης της Βαρκελώνης, καθώς και του σχεδίου «Βαρκελώνη, Πόλη-Καταφύγιο». Οι πολιτικές αλληλεγγύης εστιάζουν επίσης στο «έγγραφο γειτονιάς», ένα είδος δημοτικής ταυτότητας, που δημιουργήθηκε για όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες;

Η πρωτοποριακή τοπική αυτοδιοίκηση συναντά τον τοπικό ακτιβισμό: όταν το δημοτικό συμβούλιο μειοψηφίας Barcelona en Comú (BComú) εξελέγη την άνοιξη του 2015, η μετανάστευση βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής της πόλης. Το εκλογικό πρόγραμμα του 2015 περιέχει έναν αριθμό συγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με τη μετανάστευση και τη φυγή. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης της πόλης και των ΟΚΠ στο σχεδιασμό των μεταναστευτικών πολιτικών. Με την αλλαγή της δημοτικής αρχής τον Ιούλιο του 2023, η ουσιαστικά προοδευτική στάση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναμένεται να αλλάξει πολύ. Παρ’ολ’αυτά, ο νέος δήμαρχος της πόλης, Χάουμε Κολμπονί ( PSOE - Σοσιαλιστικό Κόμμα της Καταλονίας) δηλώνει περισσότερο ρεαλιστής παρά ακτιβιστιής. Η πρώην δήμαρχος Άντα Κολάου θα αγωνιστεί για τη συνέχιση των προηγούμενων πολιτικών της επιτευγμάτων με το κόμμα της «Barcelona en Comú» από τη θέση της αντιπολίτευσης.

Πολιτικές δράσεις και η προάσπιση τους και εκτός πόλεως

Ο δήμος της Βαρκελώνης έχει υπάρξει μέλος διάφορων δικτύων πόλεων στο πλαίσιο των θεσμών της ΕΕ μέσα στα χρόνια. Από το 2015 και έπειτα, η δήμαρχος Άντα Κολάου έθεσε σε λειτουργία και ηγήθηκε του ισπανικού δικτύου των πόλεων αλληλεγγύης – τις Πόλεις-Καταφύγια. Η Κολάου και η διοίκηση της πόλης έχουν επίσης δουλέψει με στόχο να γίνει η Βαρκελώνη μέλος σε περισσότερα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων αλληλεγγύης.

Μέλος στα ακόλουθα δίκτυα

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση της πόλης

Η έκθεση της πόλης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης της πόλης και επιλεγμένες τοπικές προσεγγίσεις. Έκθεση από το 2021, επικαιροποιημένη το 2023.

Κατεβάστε την έκθεση

Πολιτικό πλαίσιο: Ισπανία

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������