Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΓάνδηΗ Ειδική ομάδα για τους πρόσφυγες του Γκεντ

Τι αποτελεί έμπνευση;

Την περίοδο που το Γκεντ, όπως πολλές ‘άλλες πόλεις της Ευρώπης, ήταν έτοιμο να δεχτεί έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο το 2015, αποφάσισε να προσφέρει ακόμα περισσότερα απ’ όσα απαιτούνταν σε εθνικό επίπεδο. Το Γκεντ αποφάσισε να παρέχει καθοδήγηση για την ένταξη αμέσως μόλις έφταναν οι νεοαφιχθέντες, ανεξάρτητα με το νομικό τους καθεστώς. Για να συντονίσει αυτή την πρωτοποριακή, μοναδική προσέγγιση, το Γκεντ δημιούργησε μια Ειδική Ομάδα για τους Πρόσφυγες, με την πλήρη υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου.

Επικοινωνία

Η επιτυχία της ειδικής ομάδας μπορεί να αποδοθεί σε τέσσερις παράγοντες: 1. Η προσέγγιση του Γκεντ είναι συγκροτημένη και δραστήρια. Την ημέρα που οι νεοαφιχθέντες φτάνουν στην πόλη, τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες και τους φέρνουν σε επικοινωνία με τις σχετικές οργανώσεις. Ο στόχος είναι διπλός: να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης των νεοαφιχθέντων, και να μπορέσουν να τους γνωρίσουν καλύτερα οι οργανώσεις και οι κάτοικοι, συνεισφέροντας στη μείωση των προκαταλήψεων κατά των νεοαφιχθέντων. 2. Η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, των ΜΚΟ, των ΟΚΠ και των κατοίκων. Με βάση αυτή τη συνεργασία, δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας που ασχολούνταν με την υποδοχή, την ένταξη και την ευαισθητοποίηση αντίστοιχα. 3. Η ειδική ομάδα έχει δημιουργήσει ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων έτσι ώστε να βοηθήσει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σε διάφορα ζητήματα. Αυτή η προσέγγιση που εστιάζει στα αποτελέσματα, ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες τους και εξελίσσεται έτσι ώστε να δημιουργήσει διάφορα δίκτυα που υποστηρίζουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η γλώσσα, η υγεία, η εργασία κ.ο.κ. 4. Τέλος, σύμφωνα με το πρόγραμμα , η ειδική ομάδα για πρόσφυγες είναι μια λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Πώς λειτουργεί;

Η επιτυχία της ειδικής ομάδας μπορεί να αποδοθεί σε τέσσερις παράγοντες:

  1. Η προσέγγιση του Γκεντ είναι συγκροτημένη και δραστήρια. Την ημέρα που οι νεοαφιχθέντες φτάνουν στην πόλη, τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες και τους φέρνουν σε επικοινωνία με τις σχετικές οργανώσεις. Ο στόχος είναι διπλός: να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης των νεοαφιχθέντων, και να μπορέσουν να τους γνωρίσουν καλύτερα οι οργανώσεις και οι κάτοικοι συνεισφέροντας στη μείωση των προκαταλήψεων κατά των νεοαφιχθέντων.

  2. Η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, των ΜΚΟ, των ΟΚΠ και των κατοίκων. Με βάση αυτή τη συνεργασία, δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας που ασχολούνταν με την υποδοχή, την ένταξη και την ευαισθητοποίηση αντίστοιχα.

  3. Η ειδική ομάδα έχει δημιουργήσει ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο πακέτο σύνολο λύσεων έτσι ώστε να βοηθήσει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες σε διάφορα ζητήματα. Αυτή η προσέγγιση που εστιάζει στα αποτελέσματα, ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες τους και εξελίσσεται έτσι ώστε να δημιουργήσει διάφορα δίκτυα που υποστηρίζουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η γλώσσα, η υγεία, η εργασία κ.ο.κ.

  4. Τέλος, σύμφωνα με το πρόγραμμα URBACT, η Ειδική ειδική Ομάδα ομάδα για πρόσφυγες είναι μια λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα;

Τα κύρια συμπεράσματα είναι: (1) η ενεργητική προσέγγιση στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στους αιτούντες άσυλο, πριν αποκτήσουν δικαίωμα διαμονής, (2) η συνεργασία μεταξύ της πόλης και των ΟΚΠ σε συγκεκριμένα προγράμματα και (3) η διατήρηση αυτών των δικτύων μέσα από ένα διετές φόρουμ όπου οι σχετικοί φορείς θα συγκεντρώνονται και θα συζητούν για τις σχετικές θεματικές και τα τάργκετ ακροατήρια.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Η ειδική ομάδα για πρόσφυγες του Γκεντ δημιουργήθηκε για να βοηθά δυναμικά τους νεοαφιχθέντες να ενταχθούν στην κοινωνία αμέσως μόλις φτάνουν στην πόλη. Κεντρικό μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε μια ακόμα πρωτοβουλία υποδοχής, με τη μορφή ενός πλοίου που έπιανε το λιμάνι του Γκεντ. Το Reno-boat παρείχε ένα σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία στενότερης συνεργασίας μεταξύ της πόλης και άλλων σχετικών οργανώσεων, τόσο στη πράξη, μέσα από τη στήριξη των νέων κατοίκων του πλοίου, όσο και παρασκηνιακά, μέσα από θεματικές ομάδες εργασίας με στόχο την δημιουργία μιας ενοποιημένης προσέγγισης.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Από τότε, το «Reno boat» έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της συνοικίας του λιμανιού της Γάνδης ως κέντρο υποδοχής προσφύγων. Το κέντρο υποδοχής φιλοξενεί σήμερα 240 άτομα από 30 διαφορετικές χώρες και θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του 2023.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις