Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΓάνδηΠρόγραμμα Jobteam Gent – Σε αναζήτηση ενός σταθερού επαγγέλματος

Τι αποτελεί έμπνευση;

Ο βασικός στόχος του Jobteam Gent είναι να βοηθά ευάλωτα άτομα στο Γκεντ να βρουν σταθερή εργασία. Το πρόγραμμα ξεχωρίζει για την ολιστική του προσέγγιση και την εξειδίκευση της ομάδας του. Πρώτον, το πρόγραμμα προσφέρει μακροπρόθεσμη υποστήριξη, εξειδικευμένη εκπαίδευση και συνεχή επιτήρηση. Δεύτερον, διευθύνεται από μια δια-οργανωτική ομάδα, αποτελούμενη από μέλη 10 δημοτικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κάθε ένα από τα οποία ειδικεύεται σε διαφορετικούς τομείς (όπως η εργασία με νέους, η κατάχρηση ουσιών, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και η υποδοχή).

Επικοινωνία

Ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα του Jobteam Gent είναι ότι προσφέρει πιο μακροπρόθεσμη και προσωποποιημένη υποστήριξη από εκείνη που συνήθως παρέχεται από τα συνηθισμένα γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας. To Jobteam Gent εφαρμόζει μια εκτεταμένη προσέγγιση χαμηλού ορίου στην εύρεση εργασίας. Απομακρύνεται από τον παραδοσιακό τρόπο, όπου όσοι αναζητούν εργασία πρέπει να επισκεφτούν την ανάλογη υπηρεσία. Αντίθετα, το προσωπικό του Jobteam Gent παίρνει μέρος στην καθημερινότητα τους, επισκέπτεται κοινωνικές υπηρεσίες, κινήματα νέων, συγκεκριμένες γειτονιές και νοικοκυριά, χώρους εργασίας και ούτω καθεξής. Αυτό επιτρέπει στο προσωπικό να επικοινωνεί και να υποστηρίζει τα πιο ευάλωτα άτομα. Η προσέγγιση του Jobteam Gent επίσης είναι προσωποποιημένη ανάλογα με την περίπτωση. Το πρόγραμμα καθοδήγησης δεν είναι προδιαγεγραμμένο αλλά συν-αποφασίζεται από τον αναζητούντα εργασία και τον καθοδηγητή του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα μπορεί να εγγυηθεί μια προσβάσιμη, εντατική και σταθερή υπηρεσία για τον ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Παράλληλα με την αναζήτηση ενός κατάλληλου επαγγέλματος, το Jobteam Gent ασχολείται και με άλλες πτυχές της καθημερινότητας, όπως οι στεγαστικές ανάγκες, τα προβλήματα με τα ναρκωτικά, τα οικονομικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Το πρόγραμμα, συνεπώς, εστιάζει όχι μονάχα στην εργασία αλλά στη γενικότερη ευμάρεια των συμμετεχόντων.

Πώς λειτουργεί;

Στόχος του Jobteam Gent να προσεγγίσει 1.500 άτομα και να τοποθετήσει 920 συμμετέχοντες σε ένα εντατικό πρόγραμμα καθοδήγησης προς την απασχόληση. Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας, έχει συγκεντρώσει ήδη 798 άτομα, 532 από τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εντατικά προγράμματα καθοδήγησης.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Στόχος του Jobteam Gent είναι να φτάσει τα 1.500 άτομα και να έχει 920 συμμετέχοντες σε ένα εντατικό πρόγραμμα καθοδήγησης για την εύρεση εργασίας. Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας, έχει συγκεντρώσει ήδη 798 άτομα, 532 από τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εντατικά προγράμματα καθοδήγησης.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Το διετές αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και χρηματοδοτείτι από την πόλη του Γκεντ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σύμφωνα με το ΕΚΤ, «το πρόγραμμα παίρνει άριστα στους τομείς της εξειδίκευσης και της εμπειρίας, λόγω των ισχυρών συνεργασιών του, των διασυνδέσεων του σε τοπικό επίπεδο και της έμπειρης ομάδας του, η οποία διαθέτει μεγάλο εύρος τεχνογνωσίας». Η ομάδα αποτελείται από 35 μέλη που προέρχονται από δέκα διαφορετικούς συνεργαζόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Γκεντ και έναν μεγάλο αριθμό οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, η Ομάδα Εργασίας είχε ήδη φτάσει τους 1.217 κατοίκους της Γάνδης σε μια επισφαλή κατάσταση. Ένα πρόγραμμα επαγγελματικού ή εκπαιδευτικού προσανατολισμού ξεκίνησε με 728 από αυτούς. Καθώς το έργο απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, παρατάθηκε μέχρι το 2023.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις