Moving Cities
Inspirujące strategie

GandawaJobteam Gent— Znalezienie stałej pracy

Co jest inspirujące?

Głównym celem Jobteam Gent jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w znalezieniu stałej pracy. Wyjątkowe dla tego projektu jest jego holistyczne podejście i doświadczenie zespołu. Po pierwsze, projekt zapewnia długoterminowe wsparcie, specjalistyczne szkolenia i stały monitoring. Po drugie, wszystkie działalności są realizowane przez zespół międzyorganizacyjny, składający się z pracowników i pracowinc 10 organizacji miejskich i obywatelskich, z których każda posiada własną wiedzę specjalistyczną (np. praca z młodzieżą, nadużywanie substancji psychoaktywnych, usługi społeczne, edukacja, przyjmowanie uchodźców).

Kontakt

Jobteam Gent

E-Mail: jobteam@stad.gent

Jak to działa?

Jedną z mocnych stron Jobteam Gent jest to, że oferuje wsparcie bardziej długoterminowe i dostosowane do potrzeb, niż zwykłe biura pośrednictwa pracy. W ramach swojej strategii Jobteam Gent stosuje [podejście typu outreach](https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_01388_JOBTEAM toeleiders_BROCH_St_A5_LR.pdf). Oznacza to, że odchodzi od tradycyjnego sposobu pracy, w którym osoby poszukujące pracy muszą odwiedzić biuro. Zamiast tego pracownicy Jobteam Gent wkraczają w środowisko osób poszukujących pracy, odwiedzając ośrodki pomocy społecznej, ruchy młodzieżowe, konkretne dzielnice, indywidualne domy, miejsca pracy itp. Pozwala to pracownikom dotrzeć i wesprzeć osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Jobteam Gent pracuje również na zasadzie indywidualnej. Program coachingu nie jest ustalany z góry, lecz jest tworzony przez osobę poszukującą pracy i jej doradcę zawodowego. W ten sposób Jobteam Gent może zagwarantować osobie poszukującej pracy dostępną, intensywną i stałą obsługę. W trakcie poszukiwania odpowiedniej pracy Jobteam Gent zajmuje się również innymi aspektami życia, takimi jak potrzeby mieszkaniowe, problemy z narkotykami, problemy finansowe czy problemy psychologiczne. W ten sposób nacisk kładziony jest nie tylko na pracę, ale również na dobre samopoczucie osób poszukujących pracy.

Jaki jest rezultat?

W czasie trwania projektu Jobteam Gent chce dotrzeć do 1500 osób i objąć 920 uczestników intensywnym programem coachingowym w kierunku zatrudnienia. Po roku dotarł już do 798 osób, z czego 532 osoby wzięły udział w intensywnych programach coachingowych.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Dwuletni projekt rozpoczął się na początku 2020 r. Jest sponsorowany przez miasto Gandawa i Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Według EFS „projekt osiąga maksymalne wyniki w zakresie wiedzy specjalistycznej i doświadczenia ze względu na bardzo silne partnerstwo, silne osadzenie lokalne i bardzo doświadczony zespół z różnorodną wiedzą specjalistyczną." Zespół składa się z 35 pracowników i pracownic, pochodzących z dziesięciu różnych organizacji partnerskich, w tym miasta Gandawa i kilku organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Co nowego w 2023 roku?

Do stycznia 2022 r. zespół pracowników dotarł już do 1217 mieszkańców Gandawy, którzy znajdują się w niepewnej sytuacji. Rozpoczęto program orientacji zawodowej lub szkoleniowej z 728 z nich. Ponieważ projekt przyniósł imponujące rezultaty, został przedłużony do 2023 roku.

Wszystkie inspirujące strategie