Moving Cities
Inspirujące strategie

GandawaProjekt Ankerkracht — Włączanie młodych uchodźców i uchodźczyń

Co jest inspirujące?

Projekt Ankerkracht jest realizowany przez multidyscyplinarny zespół wspierający młodych uchodźców i uchodźczynie, którzy i które niedawno przybyli do Gandawy. Członkowie i członkinie zespołu najpierw nawiązują nieformalne kontakty z młodymi osobami, aby zbudować relacje oparte na zaufaniu. To pozwala im później budować współpracę z instytucjami oferującymi wsparcie socjalne.

Kontakt

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW (Centrum publiczne dobrobytu społecznego)

Jak to działa?

Jak sama nazwa projektu wskazuje, Ankerkracht (Moc Kotwicy) ma na celu „zakotwiczenie" młodych osób uchodźczych w społeczeństwie Gandawy. Ponieważ osoby te stanowią szczególnie wrażliwą grupę, istnieje potrzeba odpowiedniego doradztwa, zarówno grupowego, jak i indywidualnego. Grupą docelową tego projektu są młode osoby w wieku od 16 do 25 lat, którzy zostali uznani za uchodźców lub którym przyznano dodatkową ochronę, otrzymują pensję i mieszkają w Gandawie krócej niż rok. Projekt stosuje dopasowane do potrzeb, holistyczne podejście, skupiając się na wszystkich obszarach życia młodej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, rozwoju tożsamości i osobowości, integracji, uczestnictwa, a także wzmocnienia społecznego i finansowego. Celem jest wspieranie młodych osób w zdobywaniu kompetencji. Aby osiągnąć te cele, OCMW powołało multidyscyplinarny zespół składający się z pracowników socjalnych, psychologa, trenera mieszkaniowego i trenera pracy. Dzięki temu mogą oni udzielać wsparcia w zakresie nauki języka, edukacji, zatrudnienia, nawiązywania kontaktów, spędzania czasu wolnego itp.

Jaki jest rezultat?

Liczba wniosków wzrosła z 41 w 2014 r. do 77 w 2015 r., a liczba aktywnych uczestników co roku oscyluje między 50 a 60. Zarówno służby wewnętrzne, jak i zewnętrzne są zadowolone ze społecznej wartości projektu Ankerkracht. Kluczowe wnioski z Ankerkracht obejmują (1) inwestycję w nieformalne podejście mające na celu dotarcie do młodych osób uchodźczych i zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, (2) stworzenie multidyscyplinarnego zespołu, zarówno jako sposobu na zapewnienie młodym osobom holistycznego wsparcia, jak i sposobu na wzajemne wspieranie się członków zespołu (podczas cotygodniowych spotkań), (3) uznanie istniejącej kultury młodzieżowej i istniejącej sieci wsparcia.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Pierwotnie projekt Ankerkracht został utworzony przez belgijski rząd federalny i sfinansowany przez Unię Europejską. Jednak w 2015 r. europejskie dotacje się skończyły. W tym samym roku, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (Publiczne Centrum Opieki Społecznej, OCMW) w Gandawie zdecydowało o przyznaniu Ankerkracht regularnych funduszy. Ponadto, OCMW zdecydowało się na strukturalne włączenie projektu do swoich działań.

Wszystkie inspirujące strategie