Moving Cities
Inspirujące strategie

GandawaGrupa Zadaniowa ds. Uchodźców w Gandawie (Refugee Taskforce)

Co jest inspirujące?

Kiedy w 2015 r. Gandawa, podobnie jak wiele europejskich miast, stanęła w obliczu rosnącej liczby uchodźców i osób ubiegających się o azyl, postanowiła wyjść poza to, co było wymagane na szczeblu krajowym. Gandawa dąży do zapewnienia pomocy w integracji już od momentu przybycia tam nowych osób, niezależnie od ich statusu prawnego. Aby koordynować to innowacyjne i unikalne podejście, Gandawa, z pełnym poparciem rady miasta, powołała Refugee Taskforce.

Kontakt

Refugee-Taskforce miasta Gandawa

E-Mail: asiel.vluchtelingen@stad.gent

Jak to działa?

Sukces Grupy Zadaniowej ds. Uchodźców (Refugee Taskforce) można przypisać czterem wymiarom.

  1. Po pierwsze, Gandawa stosuje zintegrowane i proaktywne podejście. Kluczowe usługi i kontakt z odpowiednimi organizacjami są zapewniane nowo przybyłym w dniu ich przyjazdu do Gandawy, co ma dwojaki cel. Proces integracji nowo przybyłych jest przyspieszony, podczas gdy organizacje i obywatele mają również szansę poznać nowo przybyłych, co przyczynia się do zmniejszenia uprzedzeń wobec nich.

  2. Drugim wymiarem tego sukcesu jest partnerstwo między służbami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnymi obywatelami. W związku z tym utworzono trzy grupy robocze, zajmujące się odpowiednio przyjmowaniem, integracją i podnoszeniem świadomości.

  3. Po trzecie, Refugee Taskforce stworzyła kompleksowy i kompletny pakiet rozwiązań, aby pomóc w różnych kwestiach osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom. To zorientowane na wynik podejście opiera się na ich konkretnych potrzebach i ewoluuje w kierunku tworzenia rozmaitych sieci wspierających różne aspekty życia, takie jak mieszkanie, edukacja, język, zdrowie, praca itp.

  4. Wreszcie, według URBACT, Refugee Taskforce jest rozwiązaniem możliwym do zastosowania w innych miastach europejskich.

Jakie są kluczowe wnioski?

Kluczowe wnioski to: (1) proaktywne podejście do udzielania wsparcia i poradnictwa osobom ubiegającym się o azyl, zanim uzyskają one prawo pobytu, (2) współpraca między miastem a inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego w ramach konkretnych projektów oraz (3) utrzymywanie tych sieci poprzez organizowane dwa razy do roku forum, na którym spotykają się zainteresowane podmioty w celu omówienia tematów i grup docelowych.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Grupa zadaniowa ds. uchodźców w Gandawie (Refugee Taskforce) została powołana w celu aktywnej pomocy nowo przybyłym w integracji ze społeczeństwem od razu po przyjeździe do miasta. Centralnym elementem była dodatkowa inicjatywa powitalna w postaci łodzi, która zadokowała w porcie w Gandawie. Łódź Reno stanowiła punkt wyjścia do stworzenia bliższej współpracy pomiędzy miastem a innymi istotnymi organizacjami, zarówno na miejscu, poprzez wsparcie nowych mieszkańców łodzi, jak i nieoficjalnie, poprzez tematyczne grupy robocze mające na celu realizację zintegrowanego podejścia.

Co nowego w 2023 roku?

W międzyczasie „Łódź Reno” stała się integralną częścią dzielnicy portowej Gandawy jako punkt przyjmowania uchodźców. Centrum Przyjęcia obecnie mieści 240 osób z 30 różnych krajów i będzie działać co najmniej do października 2023 roku.

Wszystkie inspirujące strategie